Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Oferujemy pełen zakres usług dla obiektów biurowych i handlowych. Nasze certyfikowane pomiary pozwalają poprawić komfort użytkowania obiektu, zmniejszyć koszt utrzymania.

NASZE USŁUGI DLA Obiekty biurowe i handlowe


Badania termowizyjne


Wykonujemy badania termowizyjne zgodne z obowiązującymi normami, a także w oparciu o certyfikację BREEAM. Badania zawierają ocenę strat ciepła, szczelności połączeń i lokalizację mostków termicznych. Czytaj dalej…

Badania szczelności budynków


Wykonujemy testy szczelności powietrznej budynków drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test) i tworzymy raport zgodny z obowiązującymi normami i certyfikacjami. Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej lub generatorów dymu precyzyjnie lokalizujemy nieszczelności i doradzamy wykonanie niezbędnych poprawek. Czytaj dalej…

Badania akustyczne


Analizy akustyczne pozwalają na identyfikację źródeł hałasu przekraczającego dopuszczalny poziom oraz określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Analizy i badania akustyczne prowadzone są przez specjalistów z tytułem doktora wibroakustyki i akustyki. Badania wykonujemy w oparciu o normy certyfikacji m.in. BREEAM, czy LEED.

Jakość powietrza


Wykonujemy badanie jakości powietrza i zanieczyszczeń atmosfery na potrzeby programu funkcjonalno – użytkowego. Wykonujemy oceny jakości powietrza w budynku z uwagi na dyskomfort odczuwany przez  pracowników. Kontrolujemy temperatury i poziomy wilgotnościowe, mierzymy stężenia dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5, LZO i formaldehydu. Przeprowadzamy pomiary wydajności wentylacji oraz badania mikrobiologiczne. Czytaj dalej…

Ocena przeszklenia


Wyznaczamy rzeczywisty współczynnik przenikania energii gG dla przeszkleń, którego znajomość może nam pomóc ochronić pomieszczenia przed nadmiernym przegrzewaniem przez okna.

Światło dzienne i wentylacja naturalna


Analizy światła dziennego zgodnie ze standardem Visual Comfort – Daylight BREEAM HEA01.

Analiza wentylacji naturalnej zgodnie ze standardem Potential for Natural Ventilation BREEAM HEA 02.

Audyt energetyczny


Wykonujemy audyty przed (ex ante) i po wykonanej realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (ex post), które od niedawna stały się obowiązkiem dla największych przedsiębiorstw. Czytaj dalej….

Instalacje elektryczne


Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii, nadmiernych strat energii i w najgorszym wypadku pożaru. Dodatkowo wykonujemy diagnostykę instalacji za pomocą detektora ultradźwięków. Czytaj dalej…

Gazy gaszące


Pomiar retencji gazu gaszącego dla obiektów wyposażonych w Stałe Urządzenia Gaszące Gazem (SUG-G).

 

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI