Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Szczególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20% wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje elektryczne, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe w instalacjach pozornie sprawnych. Bezpieczeństwo eksploatowanych instalacji elektrycznych zależy przede wszystkim od poprawnego ich zaprojektowania oraz regularnego kontrolowania ich badaniami przeciwpożarowymi instalacji.

Zleć nam termowizyjną kontrolę instalacji elektrycznej, sprawdź poprawność działania urządzenia, a także zminimalizuj możliwość wystąpienia pożaru.

Kontrola instalacji elektrycznej termowizja
Kontrola instalacji elektrycznej, Wrocław

Ta usługa często potrzebna jest aby uzyskać polisę ubezpieczeniową lub mniejsze składki.
Sprawdzimy, które elementy instalacji należy wymienić lub naprawić.

Kontrola instalacji elektrycznej

– Za duże rachunki za prąd?
– Wyraźnie przepalające się przewody?
– Zbyt duże odczuwalne temperatury w pobliżu instalacji elektrycznych i urządzeń?

Czy warto?

– Każde wadliwe urządzenie może spowodować pożar, awarię bądź przestój w pracy nawet całej sieci produkcyjnej, ekspertyza którą zapewniamy pozwoli uchronić Państwa firmę od takich sytuacji.
– Istnieje możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia gdy mamy pewność na podstawie raportów z badania, że w danym obiekcie nie zostały wykryte usterki oraz wszystko działa poprawnie. Jednak aby przysługiwały zniżki od ubezpieczyciela to badania muszą być wykonywane przez firmę zewnętrzną.

 

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej – zleć profesjonalistom!

– Mamy wieloletnie doświadczenie w branży i oczywiście odpowiednie uprawnienia. Przygotowujemy pełną analizę usterek z opisem wad, a także zaleceniami jakie podjąć prace by pozbyć się problemu i uniknąć pożaru .
– Wykonujemy pomiary zgodnie z wytycznymi norm niemieckich: DIN 54191:2009-03 „Zerstörungsfreie Prüfung – Thermografische Prüfung elektrischer Anlagen” (Badania nieniszczące – badanie termograficzne urządzeń elektrycznych), VdS-2851 „Berührungslose Temperaturmessung -Thermografie” (Bezdotykowy pomiar temperatury – termografia), VdS-2859 Anhang C „Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme” – Dodatek C (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer).

 • Opracowanie dostarczy kluczowych informacji odnośnie sposobu naprawy, dodatkowo wskaże konkretne miejsce usterki, określony element.
 • Za pomocą badania potrafimy określić priorytet naprawy usterki, dzięki czemu łatwiej określić jak bardzo jest poważna.
 • W przypadku wystąpienia usterki do raportu załączone zastają zdjęcia nieprawidłowości,
 • W trakcie badania używamy wysokiej jakości kamery termowizyjnej, dzięki której jesteśmy wstanie dokładnie wskazać miejsce usterki.
 • zgodnie z zaleceniami normowymi diagnosta powinien niezależny od Zamawiającego (tzw. trzecia strona), czyli nie może być pracownikiem firmy dla której realizowane jest badanie

Aby wykonać pomiar instalacji elektrycznej urządzenie musi być pod standardowym obciążeniem, w ciągu normalnej pracy.
Aby wykonać pomiar instalacji elektrycznej urządzenie musi być pod standardowym obciążeniem, w ciągu normalnej pracy

 

Skutki zaniedbania instalacji elektrycznej – uniknij pożaru!

– Zbyt duże obciążenie powoduje za wysoką temperaturę, a za tym idzie nadpalanie się przewodów, a także coraz większe ryzyko pożaru. Każde zaniedbanie nawet najmniejszego przewodu naraża instalacje a nawet cały budynek na awarię bądź pożar.

– Nieprawidłowość w działaniu instalacji elektrycznych może przyczynić się do śmierci pracowników.

– Koszty napraw i strat w produkcji mogą sięgać kilkuset tysięcy złoty przy jednym zdarzeniu. Może wystąpić całkowite spalenie obiektu, a w związku z tym straty mogą sięgać rzędu 10 milionów złotych.

Przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej

Do wykonania badania używamy detektora ultradźwięków oraz kamery termowizyjnej w celu jak najlepszej kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych. Badanie wykonywane jest w bezpiecznej odległości. Taka metoda pozwala na bezdotykowe wykonanie pomiaru a także szybko i skutecznie ocenić stan badanej instalacji. Po wykonaniu badania przygotowane jest szczegółowe sprawozdanie z wykazanymi usterkami. W takim sprawozdaniu znajdą się szczegółowe informacje dotyczące badanego obiektu i instalacji elektrycznych. Przedstawimy wskazówki dotyczące kolejnej kontroli, a także wskażemy przyczynę usterki oraz opiszemy jak jej zaradzić.

Proces wykonywania termowizyjnej kontroli instalacji elektrycznej

Zbyt wysoka temperatura pracy silnika
Zbyt wysoka temperatura pracy silnika

Wykonujemy pomiary według wytycznych (norm) VdS 2851, VdS 2859 i DIN 54191. Przykładowe wytyczne stosowane w niemieckich normach (tłumaczenie):

Wytyczne techniczne (norma) Vds 2851 (fragmenty):

3. Kwalifikacje termografisty.
3.1. Wprowadzenie.
Aby móc racjonalnie wykorzystywać termografię jako środek do monitorowania systemów instalacji elektrycznych, osoba używająca tego sprzętu pomiarowego musi również spełniać określone wymagania. W tym kontekście można wyróżnić następujące problemy:
a) Problemy, które mogą wystąpić podczas rejestracji termograficznej.
b) Problemy, które należy rozwiązać podczas interpretacji obrazów termograficznych.
Nie wolno ignorować tych kwestii, ponieważ „kolorowe zdjęcia nie czynią badania termograficznego. Osoba stojąca za kamerą jest ważniejsza niż jakość samej kamery.

3.2. Wykonanie zdjęcia termograficznego.
Termografista musi być w stanie rozpoznać czynniki wpływające na przebieg badania i odpowiednio je uwzględnić. Należą do nich:
– możliwe odbicia termiczne,
– termiczny wpływ promieniowania z otoczenia na mierzony obiekt (ogrzewanie lub chłodzenie),
– odległość do obiektu uwzględniająca rozdzielczość geometryczną zastosowanej kamery,
– emisyjność obserwowanej powierzchni.

3.3. Interpretacja obrazów termograficznych.
Szczególne cechy termografii są zilustrowane na przykładzie termografii elektrycznej. Tutaj badane są urządzenia elektryczne, które nagrzewają się w różny sposób w zależności od obciążenia. Poziom powstającej temperatury zależy m.in. od:

 • prądu obciążenia płynącego w czasie rejestracji, oraz
 • typu i konstrukcji sprzętu elektrycznego

3.4 Wymagania dla termografów.
Aby opisać kwalifikacje termografisty, należy wyjaśnić, jakie dokładnie zadania ma on realizować. W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy badaniami

 • które służą do przeprowadzania badań kontrolnych (na podstawie profesjonalnie wykonanej termografii). Takie badania kontrolne mogą być konieczne po przeprowadzeniu napraw lub w przypadku, gdy po kontroli termograficznej zidentyfikowano słabe punkty, które mają być obserwowane w przyszłości.
 • służące do określenie i ocena stanu systemu, ewentualnie w powiązaniu z pytaniem, czy system lub jego części mogą ulec awarii w krótkim czasie itp.

Pierwsze wymienione badania kontrolne mogą być z pewnością przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Odpowiednie szkolenia są oferowane w formie trzy- lub czterodniowych kursów, np. przez producenta aparatu.

Te drugie badania powinny być przeprowadzane przez profesjonalnego termografistę, który posiada odpowiedni sprzęt pomiarowy, jak również doświadczenie zawodowe i podstawową wiedzę teoretyczną. Ze względu na szybko zmieniającą się technologię, taki termograf musi przechodzić ciągłe szkolenia. Zewnętrzni usługodawcy często oferują się jako profesjonalni termografiści. Jeśli chcesz mieć pewność, że usługi oferowane przez takiego usługodawcę rzeczywiście odpowiadają odpowiedniemu poziomowi, powinieneś zażądać odpowiedniego certyfikatu.

4. Procedura udanej termografii:

4.1. Przygotowanie. Badania termograficzne powinny być dobrze przygotowane do efektywnego wykonania. Należy uprzednio wyjaśnić następujące kwestie (patrz wytyczne w załączniku 1).

 1. czy badany obszar lub zakład jest optycznie dostępny, tzn. czy istnieje dobra widoczność na odpowiednie punkty pomiarowe? W przeciwnym razie może zaistnieć konieczność otwarcia drzwi i zdjęcia osłon (w tym przezroczystych osłon wykonanych z tworzywa sztucznego lub szkła), pod warunkiem że można to zrobić bezpiecznie w trakcie eksploatacji. W przeciwnym razie termografia nie jest możliwa.
 2. Czy istnieją specyfikacje temperaturowe dla badanego obszaru lub systemu, które opisują normalne warunki lub istnieją np. specyfikacje producenta/wartości standardowe? Czy dostępne są pomiary porównawcze z przeszłości lub z identycznych strukturalnie systemów, tak aby można było ocenić ewentualne zmierzone różnice temperatur?
 3. W zależności od potrzeb pomiarowych należy zdecydować, jakie systemy termograficzne zostaną zastosowane. Pirometry są często wystarczające do pomiarów jednopunktowych (np. pomiary kontrolne po montażu). Jeżeli badane mają być duże powierzchnie lub mają być przeprowadzane badania seryjne, należy użyć odpowiedniej kamery termograficznej.
 4. W celu łatwiejszego odnalezienia punktów pomiarowych, należy je sfotografować. Odpowiednie aparaty fotograficzne (np. aparat cyfrowy) powinny być do tego przygotowane.
 5. Niezbędne środki bezpieczeństwa pracy, wymagane środki ochrony osobistej itp. dla badanego obszaru należy wcześniej uzgodnić ze specjalistą ds. bezpieczeństwa pracy. Ponadto może być wymagany dodatkowy sprzęt roboczy, taki jak drabiny, zasilanie elektryczne itp.

Dodatek C – Minimalne wymagania dla odpowiednich systemów kamer (normatywne)

Poniższe dane techniczne systemów kamer FPA (systemy kamer z matrycą ogniskową) reprezentują aktualny stan wiedzy. Zapewniają one stałą i porównywalną jakość wyników pomiarów w kontekście serii badania i dlatego są obowiązkowe przy wyborze kamery.

 • temperatura otoczenia (zakres stosowania): – 10°C do +40°C
 • Zakres pomiarowy: – 20°C do +500°C
 • Dokładność/ wartość mierzona: ±2% lub 2K
 • Widmo: LW 7,5 µm lub MW 3-5 µm
 • Rozdzielczość geometryczna dla obiektywu FOV 20º – 25º: ≤ 2 mrad (najmniejszy mierzalny obiekt: ≤ 3mm) lub min. 500:1
 • Obraz: sztuczny kolor
 • matryca bolometryczna: min. 320 x 240 pikseli
 • Regulowane parametry pomiarowe: Emisyjność, odbijana temperatura otoczenia
 • Skala zakresu temperatur: 1 punkt pomiarowy (punkt), 1 izoterma, 1 punkt pomiarowy, funkcja automatycznego wyszukiwania hotspotów, funkcja zamrażania
 • Zarządzanie pomiarami: Radiometr IR – zapis i ocena nagrania, obsługa zewnętrznego lub obrotowego wyświetlacza

 

 

Bez wątpienia zaletą badania termowizyjnego jest możliwość wykonywania badań wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych w normalnych warunkach pracy i standardowym obciążeniu przy zachowaniu bezpiecznej odległości.

Dla przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane częstsze kontrole przeciwpożarowe. Są to między innymi: miejsca, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją, a także miejsca, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia.

Zainteresować może Cię również: LOKALIZACJA PRZEBIEGU LUB WYCIEKU Z INSTALACJI WODNEJ I CO

Zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com