Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Najczęściej zadawane pytania

Wykonujemy przeglądy instalacji elektrycznych tylko w obiektach przemysłowych i wielkopowierzchniowych. Wynika to z faktu, iż anomalie temperaturowe instalacji elektrycznych widoczne są w obrazie termowizyjnym tylko przy dużym obciążeniu układu. W zwykłych mieszkaniach obciążenie instalacji jest dużo mniejsze i nie powoduje rozgrzania widocznych elementów do tego stopnia, aby ujawnić usterki, dodatkowo przewody są prowadzone w ścianach/szachtach co uniemożliwia ich przegląd.

Badanie polega na sprawdzeniu szczelności przegród i ich połączeń – okien, ścian, drzwi, dachu. Wymiana powietrza przez kanały wentylacyjne czy kominy jest naturalna i pożądana, dlatego nie bierzemy jej pod uwagę – na czas badania zaklejamy wszystkie otwory tego typu. Po przygotowaniu obiektu montowane są drzwi nawiewne w drzwiach zewnętrznych – rama o wymiarach do 100 cm x 200 cm z wentylatorem nawiewającym lub wyciągającym powietrze z budynku. Dążymy do uzyskania różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz o wysokości 50 Pa. W takich warunkach obliczamy ile powietrza zostanie wyciągnięte przez nieszczelności w jednostce godziny. Wentylator powoduje ruch powietrza który może rozdmuchać popiół i pyły w mieszkaniu, dlatego należy go wcześniej w miarę możliwości usunąć.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest często potocznie nazywane certyfikatem energetycznym. To dokument opisujący zapotrzebowanie na energię w budynku w odniesieniu do jego powierzchni. Obecnie jest wymagane dla budynków przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu. Dokument może być wykonany tylko przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Audyt energetyczny oprócz informacji zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej, zawiera informacje o obciążeniu energetycznym budynku. Ponadto zawiera propozycje modernizacji i parametry ekonomiczno-techniczne tego przedsięwzięcia. Wykonuje się go w celu określenia oszczędności po termomodernizacji. Jest też niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz dofinansowań z innych źródeł. Do sporządzania audytu energetycznego wystarczy mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, nie są wymagane żadne uprawnienia dla osoby wykonującej dokument.

Jeśli tylko jest to możliwe, to wykonujemy badania termowizyjne od wewnątrz. Powodowane jest to większą dokładnością pomiaru. Badania wykonywane od zewnętrznej strony są narażone na zmiany warunków pogodowych na zewnątrz (tj. podmuchy wiatru, niewielkie opady śniegu, wpływ bezchmurnego nieboskłonu i tworzonym efekcie ciepłego cienia). Te zjawiska mogą powodować zakłócenia lub całkowicie uniemożliwić pomiar. Błędy wykonawcze związane z izolacją termiczną nie są łatwe do wychwycenia przy wykonywaniu badania od zewnątrz, a w większości przypadków wady możliwe do wykrycia od wewnątrz, z zewnątrz nie są w ogóle widoczne (tylko 5% wad uwidacznianych jest od zewnątrz, a 95% wad uwidacznianych jest od wewnątrz). Badania termowizyjne od zewnątrz skuteczne są w przypadku wytworzenia w budynku nadciśnienia (dzięki wentylacji mechanicznej lub drzwiami nawiewnymi). Ciepłe powietrze „wypychane” na zewnątrz przez nieszczelności może być wtedy widoczne od zewnątrz i badanie jest skuteczne.

Wentylacja mechaniczna oznacza wymuszony przepływ powietrza. Uzyskuje się go przez zastosowanie jednego lub kilku wentylatorów. W przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, wentylacja mechaniczna nie jest zależna od panujących warunków atmosferycznych.

Nasza dokumentacja jest twardym dowodem i ma odniesienia do aktualnych wymagań prawnych. Niejednokrotnie zdarzało się pracownikom TERMOCENT występować w charakterze świadka.

Najważniejszym czynnikiem jest stabilność temperatur w budynku oraz na zewnątrz. Wynik pojedynczego pomiaru termowizyjnego będzie pewniejszy przy temperaturze + 5 °C utrzymującej się od kilkunastu godzin niż przy temperaturze -5°C, jeśli kilka godzin wcześniej utrzymywała się temperatura -15 °C.

Najwięcej informacji dotyczących strat ciepła przez przegrody, mostków termicznych, miejsc zagrożonych przemarzaniem lub tworzeniem się grzybów i pleśni możemy pozyskać badając obiekt w sezonie grzewczym przy różnicy co najmniej 10 K (°C) pomiędzy wnętrzem, a warunkami zewnętrznymi.

Niekoniecznie. Obsługujemy wszystkich Klientów niezależnie od odległości. W każdym z kilkudziesięciu największych miast Polski wykonujemy pomiary po kilkanaście dni w ciągu roku. Ustalamy harmonogram pomiarów dla poszczególnych miast. W dni przydzielone danemu miastu nie pobieramy kosztów dojazdu w jego granicach administracyjnych. Poza granicami miast wojewódzkich obliczamy odległość od centrum tego miasta i mnożymy przez kwotę dopłaty za 1 kilometr.

Najczęściej pomiar domu jednorodzinnego trwa od 30 do 50 minut. Na pomiar mieszkania potrzebujemy od 10 do 30 minut w zależności od jego układu oraz powierzchni przegród zewnętrznych.

W raporcie podstawowym łączymy termogram ze zdjęciem optycznym i opisujemy miejsce jego wykonania. Identyfikujemy anomalie termiczne i opisujemy problem. W raporcie rozszerzonym dodatkowo wykonujemy odpowiednie obliczenia: wartości współczynnika przenikalności cieplnej dla przegród i współczynnika temperaturowego dla mostków cieplnych. Wyniki porównujemy z wymaganiami norm budowlanych i obowiązujących Warunków Technicznych.

Już podstawowa usługa w standardzie TERMOCENT jaką jest Przegląd Termowizyjny dostarcza kompleksową ocenę istotnych parametrów mających wpływ na komfort cieplno - wilgotnościowy użytkowników. Oceniamy m.in. poziom strat ciepła przez poszczególne przegrody zewnętrzne – ściany, okna i dach. Określamy ryzyko wystąpienia grzybów i pleśni w newralgicznych punktach. Kontrolujemy szczelność połączeń przegród. Sprawdzamy jakość wykonania i montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie istotne informacje porównywane są do wymagań warunków technicznych (Rozporządzeń, Norm itp.). Dzięki temu lokalizowane są faktycznie występujące defekty lub nadmierne straty ciepła.

W celu zwiększenia dokładności pomiarów niezbędne jest wcześniejsze, odpowiednie przygotowanie obiektu. Na 4 godziny przed pomiarem nie należy otwierać okien na oścież i uchylnie. Okna mogą zostać rozszczelnione, a nawiewniki okienne (jeżeli dotyczy) otwarte, aby ocenić ich sprawność (nie należy ich zaklejać!). Istotne jest także ustawienie termostatów w stałym położeniu „2”, lecz nie więcej niż „3” lub ustawienie automatyki instalacji CO (centralnego ogrzewania) na jedną stałą temperaturę z przedziału od 19 do 23 stopni Celsjusza na 24 godziny przed pomiarem. W pomieszczeniu nie powinno być więcej niż 23 stopnie Celsjusza i najlepiej nie mniej niż 19 stopni Celsjusza. Na około 2 godziny przed warto zmniejszyć nastawienie grzejników, aby zdążyły się wychłodzić i nie powodowały miejscowego rozgrzania przedmiotów oraz okien nad nimi i w bezpośrednim sąsiedztwie. Dodatkowo, jeżeli badanie ma dotyczyć montażu okien, to na co najmniej 8h przed badaniem konieczne jest odsunięcie zasłon, firanek, żaluzji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz zdjęcie wszystkich przedmiotów z parapetów. Jeśli badaniu ma zostać poddana ściana(y) lub narożnik(i) to w miarę możliwości należy odsunąć (na co najmniej 40 cm) meble i przedmioty, zachowując jednocześnie umiar, ponieważ nie jest konieczne odsłonięcie całej ściany – wystarczy jedynie fragment."