Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Zleć nam wykonanie termowizji. Zgłoś się do naszej siedziby w Łodzi. Zoptymalizuj koszty związane z eksploatacją budynku. Mamy bardzo duże doświadczenie i oddziały w całej Polsce. Pomiary termowizyjne, które wykonujemy są zgodne ze standardami ISO 18436-7:2008. Dokładnie analizujemy uzyskane dane. Porównujemy je z wytycznymi zawartymi w prawie budowlanym. Tym samym jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, co zrobić, by zmniejszyć wilgoć czy też poprawić komfort cieplny. Wskazujemy, co trzeba naprawić. Nasi pracownicy mają wykształcenie techniczne i wiedzą, na co zwracać uwagę, by pomiary z użyciem kamery termowizyjnej były rzetelne i dokładne.

tc6-555x776

Termowizja Łódź

Szczelność izolacji cieplnej ścian ma ogromny wpływ na wysokość rachunków za ogrzewanie. Najskuteczniejszą metodą sprawdzenia jakości termoizolacji jest badanie kamerą termowizyjną. Na podstawie pomiaru termowizyjnego powstają termogramy – zapisy obrazów cieplnych w postaci zdjęć. Analiza termogramów to dla inwestora źródło wielu cennych informacji. Interpretacja wyniku pomiaru termowizyjnego pozwala przede wszystkim sprawdzić jakość izolacji cieplnej budynku oraz ocenić szczelność stolarki okiennej i drzwiowej. Pomiary termowizyjne są także wykorzystywane do wykrywania różnorodnych problemów natury technicznej. Lustracja kamerą termowizyjną pozwala wskazać krytyczne miejsca w przegrodach budowlanych, przez które ciepło ucieka na zewnątrz. TERMOCENT to niekwestionowany lider w zakresie usług kamerą termowizyjną. Zespół TERMOCENT dysponuje urządzeniami specjalistycznymi przeznaczonymi do pomiarów termowizyjnych budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz obiektów biurowych i handlowych.

Badanie szczelności budynków w Łodzi i okolicach

Jednym z testów wykonywanych dla nowych przedsięwzięć budowlanych jest pomiar szczelności powietrznej. Takie badanie pozwala wykryć miejsca, którymi ucieka ciepło, a tym samym poprawić izolację powietrzną budynku i zniwelować ewentualne straty energii. Test szczelności polega na wytworzeniu w kontrolowanych warunkach różnicy ciśnień między wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Badanie można przeprowadzić o każdej porze roku, jednak najlepiej wykonać je zimą. Testy szczelności budynków zaleca się przede wszystkim w trakcie budowy oraz na etapie stanu surowego zamkniętego. Takie badanie można wykonać również po wieloletnim użytkowaniu nieruchomości. Warto je szczególnie rozważyć po zamontowaniu nowych okien oraz przy wyczuwalnych przeciągach pomimo zamkniętych drzwi. TERMOCENT zrealizuje dla państwa kompleksowy pomiar szczelności powietrznej budynku oraz przedstawi wyniki badania w postaci profesjonalnego raportu.

Kontrola jakości prac ociepleniowych

Kluczem do poprawy efektywności energetycznej budynku jest odpowiednio przeprowadzona termomodernizacja. Aby uniknąć problemów oraz nawarstwiających się kosztów wynikających z nieprawidłowego przeprowadzenia robót ociepleniowych, warto na bieżąco kontrolować jakość prac na każdym etapie realizacji projektu. Kompetentny nadzór podczas wykonywania czynności ociepleniowo-elewacyjnych to jeden z kluczowych elementów dobrze poprowadzonej inwestycji. Wykwalifikowani pracownicy TERMOCENT fachowo ocenią jakość wykonanych robót przed ostatecznym odbiorem lub przy okazji odbiorów cząstkowych. Testy wykonywane są przy pomocy nowoczesnych kamer termograficznych, rejestrujących promieniowanie podczerwone pochodzące z danego obiektu. Termowizyjna kontrola jakości wykonania prac ociepleniowych  to najskuteczniejszy sposób nadzoru poszczególnych etapów realizacji. Na podstawie wyników badania można ocenić, czy wszystkie działania wykonywane są poprawnie, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości skutecznie egzekwować konsekwencje niedotrzymania umowy.

Kontrola efektywności energetycznej budynku

Rachunki za ogrzewanie stanowią przeszło dwie trzecie łącznych kosztów eksploatacji nieruchomości. Inwestorom planującym zakupić dom lub mieszkanie TERMOCENT proponuje kompleksową usługę kontroli efektywności energetycznej budynku. Audyt energetyczny to szczegółowa procedura pozwalająca dokładnie określić zapotrzebowanie energetyczne domu. Na jego podstawie można sformułować wytyczne odnośnie ulepszeń, jakie można by wprowadzić w związku z termomodernizacją. Zasadniczym celem takiego działania jest więc ostateczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. W trakcie audytu badane są wszystkie elementy, które mogą mieć związek ze zużyciem energii, a więc m.in. przegrody zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, oświetlenie oraz instalacja grzewcza (w tym urządzenia czerpiące energię ze źródeł odnawialnych).

Badania akustyczne, pomiar hałasu – Łódź

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na komfort życia w domu lub mieszkaniu jest poziom hałasu. Skuteczność ścian, podłóg, drzwi, okien i innych przegród budowlanych w zakresie ograniczania przepływu dźwięków z otoczenia lub sąsiednich lokali jest nazywana wskaźnikiem izolacyjności akustycznej budynku. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym przegroda stanowi skuteczniejszą barierę dla niechcianych hałasów. Tak zwane zanieczyszczenie dźwiękiem, czyli przenikające do pomieszczeń zakłócenia, nie tylko bywają bardzo uciążliwe, lecz mogą także stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Istnieją szczegółowe wytyczne odnośnie właściwości akustycznych budynków mieszkalnych oraz biurowych. TERMOCENT oferuje profesjonalne badania akustyczne pozwalające sprawdzić, czy poziom hałasu nie przekracza ustalonych norm. Raport przygotowany przez ekspertów z TERMOCENT stanowi dokument, na podstawie którego inwestor może wymagać usunięcia ewentualnych usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia prac budowlanych. Badanie akustyczne warto wykonać szczególnie przed planowanym remontem.

Badania jakości powietrza

Odpowiednia jakość powietrza w pomieszczeniach to podstawa dobrego samopoczucia osób, które w nich przebywają. Parametry powietrza, a więc m.in. jego temperaturę, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla można zmierzyć. Wykonanie badania jakości powietrza jest możliwe jedynie z użyciem specjalistycznego sprzętu, a osoba przeprowadzająca takie pomiary musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. TERMOCENT od lat jest liderem w zakresie profesjonalnych testów jakości powietrza dla budownictwa mieszkalnego, biur i obiektów przemysłowych. Wykonanie testów powietrza nie tylko umożliwia określić jego parametry, lecz także precyzyjnie zbadać stężenie zawartych w nim szkodliwych substancji (np. pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5).

Termowizję zleć naszej firmie w Łodzi

Jeśli szukasz faktycznych oszczędności, zgłoś się do nas, a otrzymasz dokładne informację. Czasem wystarczą drobne zmiany, by zoptymalizować budżet prywatny lub firmowy. Termowizja jest stosowana w wielu dziedzinach przemysłu. Za jej pomocą można m.in. zwiększyć żywotność urządzeń na halach produkcyjnych przez wykrycie części, które nadmiernie się nagrzewają. Badania pozwalają również na optymalizację kosztów związanych z energią elektryczną, co dla właścicieli obiektów komercyjnych jest bardzo istotne. Ponadto w ten sposób można znaleźć źródło defektu instalacji elektrycznej lub c.o., bez konieczności kucia w ścianie, lub też sprawdzić stan stolarki okiennej czy drzwiowej. Termowizja sprawdza się w wielu różnych sytuacjach, ale musi być dokładnie przeprowadzona.

Zleć usługę naszej firmie w Łodzi i bądź pewien o wyniki pomiarów.


Łódź

Godziny pracy: 07:00 – 21:00

Numer telefonu: +48 530 105 398

Adres do korespondencji: ul. Smoluchowskiego 6/1, 30-069 Kraków