Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną
Termowizja kontrola wykonania prac ociepleniowych

Ocieplenie budynku to obecnie jedna z podstawowych prac wykonywanych podczas jego budowy. Poprawia ona efektywność energetyczną budynku oraz pozwala zaoszczędzić na kosztach jego utrzymania.

Zleciłeś termodernizację budynku, ale nie wiesz jak sprawdzić czy prace są wykonywane prawidłowo?

Nic nie zapewni większego zaangażowania ekipy wykonawczej w poprawną realizację projektu niż wizja regularnej i dokładnej kontroli. Nadzór każdego z etapów docieplania pozwala uniknąć pojawiania się i nawarstwiania defektów, których skutki mogą być w późniejszym czasie trudne, lub nawet niemożliwe do usunięcia. Należy unikać zaniedbywania regularnych inspekcji, ponieważ może to w późniejszym czasie wpłynąć na zwiększenie kosztów całej inwestycji, znaczne przesunięcie terminu jej ukończenia oraz ewentualne zastosowanie kar umownych przez zleceniodawcę.

Do głównych defektów powstających podczas montażu zaliczają się:

  • Brak kleju obwodowego (same placki kleju).
  • Niewłaściwe rozmieszczenie łączników mechanicznych lub zbyt głębokie wmocowanie – powstawanie nadmiernych mostków termicznych.
  • Szczeliny wynikające ze złego połączenia płyt izolacyjnych – powstawanie mostków termicznych.
  • Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami klejem – tworzenie mostków termicznych prowadzących do przyśpieszonego niszczenia elewacji.
  • Źle położona izolacja w nadprożach.

Zapytaj o więcej:

Zadzwoń +48 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

Źle wykonana termoizolacja to nie tylko źle wydane pieniądze nie przynoszące korzyści, ale to wciąż wysokie rachunki za ogrzewanie, dyskomfort termiczny wewnątrz budynku, a także – dodatkowe niebezpieczeństwo w sytuacji pożarowej.

Z pomocą przy ocenie poprawności wykonania poszczególnych warstw przychodzi termowizja. Wykonując badanie termowizyjne wraz z odpowiednią interpretacją, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy prace są wykonywane poprawnie i ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności wykonawcę.

Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 1 Widoczny brak ciągłości izolacji w narożniku prowadzący do wychłodzeń, a w konsekwencji do powstawania grzybów i pleśni.
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 2 W obszarze Bx1 widoczna infiltracja powietrza do przegrody budowlanej na połączeniu dylatacji pomiędzy ścianą budynku nr 7 i łącznikiem budynku nr 5.
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 3 Biały obszar termogramu – widoczny nieocieplony fragment elewacji
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 4 W białym obszarze widoczny nieocieplony fragment elewacji.
Rys. 7 Otwory wydrążone w płaszczyźnie elewacji – szczególny przykład źle wykonanego ocieplenia.
Rys. 5 Otwory wydrążone w płaszczyźnie elewacji – szczególny przykład źle wykonanego ocieplenia.
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 6 Termogram przedstawia docieploną ścianę z przewiewami w narożnikach.

Z powyższego termogramu można wywnioskować, że przewiewy, które występują są głównym powodem powstawania grzybów i pleśni w mieszkaniu. Dlatego tak ważne jest, aby dopilnować, żeby izolacja była prawidłowo wykonana.

Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 7 Widoczne wychłodzenie w obszarze Bx2 spowodowane nieszczelnością wiatroizolacji. Widoczne wychłodzenie wzdłuż Li1 spowodowane nieszczelnością połączenia przegród.
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys. 8 Widoczna w obszarze Bx3 pominiętą przy ocieplaniu część ściany, która prowadzi do znacznych wychłodzeni pomieszczenia.
Termowizja Wykrywanie nieciągłości
Rys 9 Widoczne wychłodzenie w obszarze Bx2 spowodowane prawdopodobnie brakiem ciągłości izolacji lub nieprawidłowym montażem ocieplenia (placki kleju).

Konkludując, posiadanie pod kontrolą każdego z etapów termodernizacji, czy to jako wykonawca czy jako właściciel jest szczególnie istotne. Pozwala ona uniknąć wielu problemów w przyszłości do których może zaliczać się nawet powtórne wykonanie termoizolacji, jeśli skala defektów okaże się pokaźna.