Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną
SZKOLENIA TERMOWIZJA

SZKOLENIA TERMOWIZJA

Zakres szkolenia: Podstawy teoretyczne, prawne i normy z zakresu termografii oraz wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Norma PN-EN 13187 oraz inne. Prawidłowe wykonywanie pomiarów i interpretacja wyników w zależności od kierunku przepływu energii zgodnie z normą PN EN 13187. Jakościowa ocena stanu technicznego przegród zewnętrznych budynków na podstawie badania aparatem IR (kamerą termowizyjną). Najbliższe […]

NOWE REGUŁY GRY: DUŻA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWE REGUŁY GRY: DUŻA NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wraz z nowelizacją ustawy PzP (Prawo zamówień publicznych) wdrożone zostaną przepisy dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Zmianie ulegną przepisy regulujące przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególnie istotne modyfikacje dotyczyć będą warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, zmiany umowy. Procedowana nowelizacja wprowadzi nowe reguły gry na rynku zamówień publicznych. Udział […]

TERMOWIZJA W ELEKTRYCE

TERMOWIZJA W ELEKTRYCE

Wykonywanie okresowych inspekcji instalacji elektrycznych i urządzeń pozwala uchronić się przed nagłą awarią i jej skutkami. Duże usterki mogą zagrażać zdrowiu pracowników i być przyczyną pożaru oraz generują dodatkowe koszty związane z przerwą w pracy maszyny. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikowi samodzielnie interpretować zdjęcia termowizyjne i kontrolować stan urządzeń. Poprzez pomiar kamerą termowizyjną lokalizowane są przegrzane […]

BLACKOUT – JAK OGRANICZYĆ STRATY?

BLACKOUT – JAK OGRANICZYĆ STRATY?

Z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Moce wytwórcze są jednak ograniczone, dlatego gdy moc wytwarzanej energii jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania, następują redukcje w dostawach prądu. Ograniczenia te w pierwszej kolejności dotykają przedsiębiorców, zmuszonych do zmniejszenia lub nawet zawieszenia produkcji. Niesie to za sobą nie tylko koszty finansowe, ale […]

PRZETARG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PO DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY PZP (PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) – NOWE REGUŁY GRY.

PRZETARG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PO DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY PZP (PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) – NOWE REGUŁY GRY.

Wraz z nowelizacją ustawy PzP (Prawo zamówień publicznych) zmieniły się zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Od 2017r. wartość wskaźnika EP dla wszystkich budynków użyteczności publicznej (oprócz budynków opieki zdrowotnej) ma być mniejsza od 60 kWh/(m2•rok). Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom organizujemy szkolenie, dzięki któremu nowe przepisy staną […]