Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Wykonujemy testy szczelności powietrznej budynków drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test/Door Fan Test) i wystawiamy raport zgodny z normą PN-EN 13829 z obliczonym współczynnikiem n50 (krotność wymiany powietrza w budynku wywołana różnicą ciśnień 50 Pa). Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej i/lub generatorów dymu umożliwiających precyzyjną lokalizację nieszczelności wskażemy i doradzimy dokonanie niezbędnych poprawek już na etapie budowy budynku, bądź po jego wieloletnim użytkowaniu.

Badanie szczelności powietrznej

Niewielkie nieszczelności w przegrodach zewnętrznych mogą powodować przeciągi. Obniżają one komfort użytkowania budynku i mogą powodować poważne straty energii i zakłócać działanie instalacji C.O., czy też wentylacji mechanicznej. Duża część energii wykorzystywana jest na wentylację, a przeciągi mogą nawet podwoić jej zużycie! Próba szczelności, nazywana także „drzwiami ciśnieniowymi” (z ang. Blower Door Test) pozwala na ujawnienie wszystkich istotnych, nawet najmniejszych szczelin.

Sprawdź też nasz tekst opisujący badanie retencji gazu.

Test szczelności – blower door test

Wentylator Blower Door umożliwia wytworzenie wymuszonego podciśnienia lub nadciśnienia w badanym budynku. Dzięki temu mamy pewność, że w trakcie pomiarów „uaktywnią” się wszystkie nieszczelności odpowiedzialne za straty ciepła.

Mogą być zlokalizowane na uszczelkach okiennych, w powłokach izolacyjnych dachów drewnianych ocieplonych wełną mineralną, przewiewy na gniazdkach elektrycznych itp. W klasycznej analizie termowizyjnej (bez sprzętu do badań szczelności), to czy dana nieszczelność będzie możliwa do zaobserwowania, zależy w dużym stopniu od siły i kierunku wiatru w trakcie badania. Dzięki wymuszeniu pożądanej różnicy ciśnień zyskujemy pewność, że wykryjemy wszystkie nieszczelności powietrzne w budynku, bez względu na bieżące warunki pogodowe!

Zleć nam blower door test (test szczelności powietrznej) i oszczędź na kosztach związanych z ogrzewaniem, wychładzaniem pomieszczeń czy nadmierną wilgocią. Poprzez wykonanie badania szczelności budynku drzwiami nawiewnymi z jednoczesnym zastosowaniem kamery termowizyjnej wskażemy i doradzimy jak naprawić ewentualne defekty. W rezultacie zmniejszą się zbyt duże straty ciepła oraz koszty ogrzewania. Badania najlepiej jest wykonać już na etapie zakupu lub budowy domu.

Jeśli nie wiesz, czy zdecydować się na test szczelności, odpowiedz na cztery proste pytania:

  • Ponosisz zbyt duże opłaty na ogrzewanie?
  • Niektóre pomieszczenia w Twoim domu są chłodniejsze?
  • Masz problemy z wilgocią lub pleśnią?
  • Chcesz zainwestować w dom lub mieszkanie?

Jeśli udzieliłeś przynajmniej jednej twierdzącej odpowiedzi, skontaktuj się z nami. Wskażemy ci wszystkie nieszczelności i wytłumaczymy, w jaki sposób je naprawić.

Zleć nam wykonanie badań szczelności powietrznych i zgłoś się do dewelopera

Kwestie związane z warunkami technicznymi budynków, a także ich usytuowaniem reguluje polskie prawo budowlane. Dokładniej jest to m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Zgodnie z wytycznymi maksymalna dopuszczalna krotność wymian powietrza w próbie n50 nie powinna przekroczyć 1,5/h dla nowo budowanych obiektów z wentylacją mechaniczną.

W przypadku obiektów z wentylacją grawitacyjną (naturalną) wartość ta powinna wynosić poniżej 3,0/h. Zmianę w przepisach wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz.U 2008 nr 201 poz. 1238), w którym widnieje zapis, iż wymagana wartość współczynnika n50 dla budynków z wentylacją mechaniczną jest mniejsza, bądź równa 1,5/h, natomiast dla budynków z wentylacją grawitacyjną wymaga się, aby wartość współczynnika n50 była mniejsza, bądź równa 3,0/h.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.01.2009 r. Kolejne zmiany w przepisach wprowadza Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku (Dz.U 2013 poz. 926), które weszło w życie 01.01.2014 r., w którym podane wartości współczynnika n50 nie są już wymagane, lecz ponownie zalecane – dla budynków z wentylacją mechaniczną wartość współczynnika n50 nie powinna przekroczyć 1,5/h, a dla budynków z wentylacją grawitacyjną 3,0/h.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli przeprowadzony test szczelności wykaże wartość n50 niezgodny z zaleceniami lub zapisanymi w umowie pomiędzy stronami wymaganiami, Właściciel może zażądać od Gwaranta (tj. dewelopera lub firmy budowlanej) wykonania napraw w ramach gwarancji. Jeżeli użytkownicy nie mogą ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji lub rękojmi, przekazujemy im wówczas informacje, które miejsca należy naprawić, by zwiększyć komfort cieplny. Podpowiadamy też jak zmniejszyć zawilgocenie ścian i obniżyć koszty za ogrzewanie.

Zapytaj o więcej:
Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

Wykonanie próby szczelności w budynkach krok po kroku

Prawidłowa realizacja badań szczelności powietrznej wymaga precyzji, a także odpowiedniego przygotowania. W pierwszym etapie należy wyrównać ciśnienie w budynku m.in. poprzez wyłączenie piecyków czy zaślepienie wentylacji, a także zamknięcie drzwi zewnętrznych. Następnym krokiem jest sprawdzenie, ile powietrza ucieka z budynku. W tym celu wykorzystujemy specjalne drzwi nawiewne z wentylatorem i określamy ogólną szczelność budynku. Ostatnim etapem jest już zlokalizowanie nieszczelności przy użyciu kamer termowizyjnych lub też wytwornic dymu i wyznaczenie ścieżki przecieku powietrznego.

Gwarancja wskazania wszystkich nieszczelności oraz sposobu ich naprawy!

Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej i/lub generatorów dymu umożliwiających precyzyjną lokalizację nieszczelności wskażemy i doradzimy dokonanie niezbędnych poprawek już na etapie budowy budynku, bądź po jego wieloletnim użytkowaniu. W ten sposób możesz pozwolić sobie na znaczące oszczędności w skali roku.