Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Niektóre pomieszczenia, jak na przykład serwerownia, muszą mieć zapewnione szczególnie restrykcyjne warunki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Badanie czasu retencji gazu

Gazy gaśnicze

Skutecznym i bezpiecznym, bo wiążącym się z małymi stratami, sposobem gaszenia pożarów jest stosowanie gazów gaśniczych. Dodatkowym atutem tej techniki jest znacząco skrócony czas potrzebny do wznowienia eksploatacji chronionych obiektów oraz brak negatywnego wpływu na urządzenia elektryczne. W przypadku serwerowni jest to kluczowe.

Stosowane obecnie gazy gaśnicze można sklasyfikować według następującego podziału:

  • gazy obojętne (np.: IG-100 [azot], IG-01 [argon] i ich mieszaniny IG-541, IG-55);
  • chlorowcopochodne węglowodorów (HFC-236fa, HFC-227ca, FK-5-1-12, NOVEC 1230);
  • dwutlenek węgla (CO2);

Wykorzystuje się je przede wszystkim w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG).

Czas retencji gazu

Skuteczność zastosowanego systemu gaszenia określa czas retencji gazu. Czasem retencji nazywamy czas utrzymywania, czyli spodziewany czas, w którym stężenie gaszące w chronionej przestrzeni nie spadnie poniżej określonego poziomu. Czas ten nie może być krótszy niż 10 minut. Jego wartość zależy w dużej mierze od szczelności pomieszczenia oraz gęstości  używanego gazu gaśniczego.

Metody badania czasu retencji gazu

Istnieją dwie metody badania czasu retencji gazu:

Druga z metod jest zdecydowanie bardziej efektywna, bezpieczna i przede wszystkim tańsza, nie wymaga zużycia środka gaśniczego oraz jego uzupełniania. Za pomocą testu szczelności oraz późniejszych analiz modeli wypływu gazu możemy określić przewidywany czas retencji.

blower_door_test_termocent

Sposób badania szczelności pomieszczeń metodą blower door test na potrzeby uzyskania czasu retencji jest taki sam, jak w przypadku badania budynków pod kątem ograniczania strat ciepła. Montowane są specjalne drzwi nawiewne, które przy pomocy wentylatora wytwarzają różnicę ciśnień. Następnie analizowany jest strumień przepływającego powietrza.

Znana wartość ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia pozwala na określenie sumarycznej wielkości nieszczelności. Testy szczelności należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015, a uzyskane wyniki interpretować zgodnie z obowiązującymi  standardami: NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004 oraz VdS.

W przypadku stwierdzenia zbyt dużej wielkości nieszczelności, nie pozwalającej na utrzymanie określonego minimum stężenia gazu gaszącego w danym czasie retencji, drogi ucieczki środka gaśniczego należy zlokalizować i uszczelnić.

Detekcja nieszczelności nie jest taką prostą kwestią. Firma TERMOCENT oprócz samego testu szczelności wykonuje również badanie polegające na lokalizacji istotnych przecieków powietrza. Taką detekcję wykonać można na kilka sposobów: kamerą termowizyjną przy wytworzonym podciśnieniu, za pomocą ultradźwięków lub wytwornicy dymu. Wykorzystanie termowizji jest podejściem najbardziej efektywnym i mniej czasochłonnym.  Wiąże się jednak z wymaganiami temperaturowymi, tj. konieczną różnicą temperatur minimum 12ᵒC pomiędzy dwoma stronami badanej przegrody.

Jesteś zainteresowany zbadaniem czasu retencji gazu?

Firma TERMOCENT oferuje pomiary wykonywane są przez specjalistów w danych dziedzinach. Potwierdzają to posiadane kwalifikacje: ISO 18436-7 (termowizja) oraz ISO 18436-8 (lokalizacja nieszczelności „ultradźwięki”).

TERMOCENT wykorzystuje najlepszej klasy urządzenia, co zapewnia rzetelne, wysokiej jakości pomiary. Do badań stosowana jest najlepsza dostępna na rynku do celów komercyjnych kamera termowizyjna FLIR T1020, markery dymne, urządzenia UE Systems do pomiaru za pomocą ultradźwięków oraz profesjonalny sprzęt do wykonywania testów szczelności marki RETROTEC od autoryzowanego dystrybutora. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń pod nr: 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com