Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Oferujemy pełen zakres usług dla budynków przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych. Nasze certyfikowane pomiary pozwalają zabezpieczyć obiekt, zmniejszyć koszt utrzymania czy zdobyć wymagane przez prawo pozwolenia.

NASZE USŁUGI DLA Obiekty przemysłowe


Badania termowizyjne


Wykonujemy badania termowizyjne zgodne z normą ISO 6781:1983/PN EN 13187 zawierające ocenę strat ciepła, szczelności połączeń i lokalizację mostków termicznych. Czytaj dalej…

Badania szczelności


Wykonujemy testy szczelności powietrznej budynków drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test) i tworzymy raport zgodny z obowiązującymi normami i certyfikacjami. Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej lub generatorów dymu precyzyjnie lokalizujemy nieszczelności i doradzamy wykonanie niezbędnych poprawek. Czytaj dalej…

Instalacje elektryczne


Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii, nadmiernych strat energii i w najgorszym wypadku pożaru. Dodatkowo wykonujemy diagnostykę instalacji za pomocą detektora ultradźwięków. Czytaj dalej…

Urządzenia i procesy przemysłowe


Przegrzewające się silniki elektryczne, łożyska czy inne elementy urządzeń mogą w krótkim czasie ulec awarii i spowodować kosztowne przestoje produkcji oraz niezaplanowane naprawy. W instalacjach pary możemy zlokalizować nieprawidłowo działające odwadniacze, znacząco obniżające sprawność systemu.

Badania mroźni i chłodni


Produkcja chłodu jest znacznie droższa od ogrzewania. Warto więc ustalić potencjalne korzyści związane z poprawą izolacyjności oraz szczelności hal chłodniczych, mroźni a także zwykłych pomieszczeń klimatyzowanych.

Instalacje PV


Ze względu na wrażliwość instalacji fotowoltaicznych na czynniki zewnętrzne, wykonujemy przeglądy termowizyjne w celu zlokalizowania defektów tzw. Hot spot, wpływających na pogorszenie sprawności modułów i w efekcie całej instalacji. Czytaj dalej…

Jakość powietrza


Wykonujemy badanie jakości powietrza i zanieczyszczeń atmosfery na potrzeby programu funkcjonalno – użytkowego. Wykonujemy oceny jakości powietrza w budynku z uwagi na dyskomfort odczuwany przez  pracowników. Kontrolujemy temperatury i poziomy wilgotnościowe, mierzymy stężenia dwutlenku węgla, tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5, LZO i formaldehydu. Przeprowadzamy pomiary wydajności wentylacji oraz badania mikrobiologiczne. Czytaj dalej…

Badania akustyczne


Analizy akustyczne pozwalają na identyfikację źródeł hałasu przekraczającego dopuszczalny poziom oraz określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Analizy i badania akustyczne prowadzone są przez specjalistów z tytułem doktora wibroakustyki i akustyki. Badania wykonujemy w oparciu o normy certyfikacji m.in. BREEAM, czy LEED.

Światło dzienne i wentylacja naturalna


Analizy światła dziennego zgodnie ze standardem Visual Comfort – Daylight BREEAM HEA01.

Analiza wentylacji naturalnej zgodnie ze standardem Potential for Natural Ventilation BREEAM HEA 02.

Gazy gaszące


Pomiar retencji gazu gaszącego dla obiektów wyposażonych w Stałe Urządzenia Gaszące Gazem (SUG-G).

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI