Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Hałas w mieszkaniu lub miejscu pracy jest uciążliwym czynnikiem życiowym, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i powodującym znaczne obniżenie komfortu przebywania w pomieszczeniach narażonych na występowanie hałasu. Podstawowym warunkiem do ochrony użytkowników przed hałasem są odpowiednio zaprojektowane a także wykonane przegrody budowlane.

Przegrody muszą spełniać określone normą parametry akustyczne, które określone są w normie  PN-87/B-02151/02. Na taką przegrodę składa się zazwyczaj część murowana oraz elementy typu okna, drzwi, puszki prądowe itp. Zastosowanie się do tych zaleceń pozwoli ograniczyć hałas do poziomu minimalnego.

Chcesz wiedzieć więcej o akustyce budynków? Przeczytaj również: BADANIE AKUSTYCZNE

Pomimo użycia materiałów wysokiej jakości nadal słychać hałas?

Zastosowanie najlepszych materiałów nie jest w stanie zagwarantować zakładanego efektu izolacyjności akustycznej, jeśli pojawiają się nieszczelności w połączeniach przegród. Są to np. luki w połączeniach, niedokładne przymocowanie elementów, czy też błędy montażowe. W takich przypadkach zalecamy również aby wykonać badanie termowizyjne, które pomoże zlokalizować wszelkie nieszczelności, którymi może przenosić się hałas.

Dowiedz się więcej o tym dlaczego izolacyjność akustyczna przegród budowlanych jest bardzo ważna.

 

Zapytaj o więcej:
Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

 

Do czego potrzebna jest dokumentacja?

Na etapie oddawania budynku do użytku, warto wykonać badania izolacyjności akustycznej przegród, których wyniki będą poparte dokumentacją. Pomoże to zapewnić odpowiedni komfort akustyczny użytkownikom, a także zminimalizuje ryzyko potencjalnych roszczeń, a także ponoszenia kosztów związanych z niedopełnieniem wymaganych parametrów akustycznych. Jest to również niezwykle pomocne na etapie samego projektu, gdyż nawet niewielkie zmiany (np. inna lokalizacja źródła) pozwalają na duże oszczędności i często eliminują konieczność zastosowania dodatkowych, kosztownych zabezpieczeń akustycznych.

Jak TERMOCENT może Tobie pomóc?

Badania akustyczne

– Analizy i badania akustyczne prowadzone są przez specjalistów z tytułem doktora wibroakustyki i akustyki. Badania wykonujemy m.in. w oparciu o normy dla certyfikacji BREEAM INC 2013 HEA05a , czy też LEED. Dla obiektów biurowych i handlowych w naszej ofercie można znaleźć:

– Pomiary i analizy akustyczne w miejscu inwestycji w celu określenia izolacyjności przegród budowlanych od dźwięków powietrznych. Zgodnie z normą PN-EN ISO 16283-1:2014 oraz PN-EN ISO 717-1:2013-08

– Pomiary dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczenia – zgodnie z normą PN-B-02151-02:1987

Usługa nie obejmuje zakresu akredytacji.


Dla wymagających użytkowników oferujemy wykonanie operatów akustycznych, zawierających wymagania akustyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu i parametrów akustycznych przegród wewnętrznych i zewnętrznych, a także określenia warunków akustycznych, a także dopuszczalnego czasu pogłosu, czy też sprawdzenie emisji hałasu do otoczenia. Na podstawie otrzymanych wyników wykonujemy model akustycznego pomieszczeń oraz komputerowe symulacje rozchodzenia się dźwięku we wnętrzach pomieszczeń. Wyznaczanie niezbędnych właściwości instalacji nagłaśniających. Koncepcja zabezpieczeń przed dźwiękami pochodzącymi od instalacji wentylacji i klimatyzacji