Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Termowizja odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym budownictwie i przemyśle , dzięki niej możliwe jest wykrywanie ukrytych problemów, monitorowanie stanu konstrukcji, instalacji oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. W tym artykule dokładniej przyjrzymy się zastosowaniu termowizji oraz kilku fascynującym przypadkom wynikającym z jej wykorzystania.

Wszystkie obiekty emitują energię termiczną, zwaną również podczerwienią. Kamera termowizyjna wykrywa i mierzy energię podczerwieni, a następnie przekształca te dane w obraz widzialny, który pokazuje pozorną temperaturę powierzchni mierzonego obiektu.

 

10 powodów, dla których każdy wykonawca powinien korzystać z kamery termowizyjnej

 

Wykrywanie wycieków w instalacjach

Dzięki kamerom termowizyjnym można szybko zlokalizować miejsca, w których występują nieszczelności, dzięki czemu można natychmiast podjąć odpowiednie działania naprawcze. Jednym z przykładów jest wykrywanie wycieków gorącej wody z rur ogrzewania podłogowego, które mogą prowadzić do strat energii i uszkodzenia podłogi.

TERMOCENT oferuje badanie termowizyjne w celu wykrycia wycieków instalacji.

Zadzwoń +48 530 105 398

Wykrywanie przyczyn powstawania pleśni

Kondensacja pary wodnej to zjawisko, które możemy kojarzyć, jako powstające na szybach lub elementach metalowych kropelki wody, kiedy w danym pomieszczeniu panuje zbyt duża wilgotność względna. Samo zjawisko kondensacji pary wodnej następuje, kiedy temperatura powierzchni przegrody osiąga tzw. ,,punkt rosy”, w konsekwencji tego para wodna skrapla się. Taką przegrodą mogą być na przykład tynki lub płyty gipsowo-kartonowe, w przypadku których opisywane zjawisko może prowadzić do powstawania pleśni, zagrzybienia, czy niszczenia ścian. Źródłem przyczyn kondensacji w  większości przypadków są mostki termiczne,  słaba wentylacja, a czasami nieszczelności powietrzne.

 

Detekcja mostków termicznych

Mostki termiczne to obszary o słabszej izolacji ze względu na konstrukcję budynku, takie jak metalowe łączniki, betonowe belki, płyty lub kolumny. Ciepło znajdzie najlepszą drogę aby uciec z przestrzeni o wyższej temperaturze, w wielu przypadkach ciepło z pomieszczenia  zostanie utracone przez element, który ma wyższą przewodność cieplną niż otaczający materiał.

Element ten nazywany jest mostkiem termicznym i może być wyraźnie wykryty przez kamerę termowizyjną na podczerwień. Jednocześnie mostki termiczne są to punkty i szczególnie krawędzie, które intensywniej są wychładzane ze względów geometrycznych lub braku ciągłości izolacji. Dzięki termowizji możliwe jest bezwzględne przeanalizowanie mostków termicznych i potwierdzenie, czy spełniają warunki techniczne Prawa Budowlanego, czy nie spełniają wymagań technicznych.

Badanie Termowizyjne umożliwi ci wykrycie mostków cieplnych przed kupnem lub odbiorem nieruchomości od dewelopera.

Zadzwoń +48 530 105 398

Kontrola stanu izolacji termicznej domu

Dzięki termowizyjnym badaniom można zidentyfikować miejsca, gdzie ciepło ucieka z budynku, co prowadzi do strat energii i zwiększonych kosztów ogrzewania. To nie tylko pozwala na poprawę efektywności energetycznej budynków, ale również na stworzenie bardziej komfortowych warunków dla mieszkańców.

 

Przeciekający dach

Kamery termowizyjne mogą znaleźć wilgotną izolację na dachu. W ciągu dnia słońce ogrzewa dach, w nocy dach się ochładza, ale obszar z wilgotną warstwą izolacji ochładza się wolniej. Na obrazie w podczerwieni obszar ten jest wyraźnie widoczny, a temperatura jest wyższa niż w innych obszarach.

 

Plan przebudowy i zapewnienie jakości

Technologia podczerwieni jest wykorzystywana w planach odbudowy, a także w zapewnianiu jakości i kontroli nowych budynków. Podczas suszenia konstrukcji budynku obrazy w podczerwieni mogą określać postęp procesu suszenia, dzięki czemu można podjąć niezbędne środki w celu przyspieszenia procesu suszenia. Jeśli proces suszenia można przyspieszyć, a za pomocą kamery termowizyjnej można udowodnić, że konstrukcja budynku jest całkowicie sucha, budynek może zostać szybciej dostarczony do klienta.

Sprawdź oddziały TERMOCENT:

Warszawa | Wrocław | Kraków | Gdańsk | Łódź | Katowice | Lublin | Poznań | Toruń | Szczecin

Naprawa budynków

Termowizja w podczerwieni dostarcza cennych informacji podczas renowacji budynków i zabytków. Struktura szkieletu ukryta w tynku mineralnym jest wyraźnie widoczna na obrazie w podczerwieni. W związku z tym można określić, czy ekspozycja tych struktur jest przydatna. Oddzielenie gipsu na ścianie można również przeprowadzić tak wcześnie, jak to możliwe, aby można było podjąć środki konserwacyjne.

 

Diagnostyka instalacji elektrycznych

W przemyśle termowizja odgrywa ważną rolę w diagnostyce problemów elektrycznych. Umożliwia wczesne wykrywanie przeciążonych lub uszkodzonych elementów elektrycznych, takich jak kable, styki lub złącza. W ten sposób można uniknąć poważnych awarii, pożarów lub przerw w zasilaniu, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania produkcji i bezpieczeństwa pracowników.

 

Badanie stanu maszyn i urządzeń

Termowizja jest również użytecznym narzędziem do badania stanu maszyn i urządzeń. Dzięki regularnym termowizyjnym badaniom można monitorować temperaturę i wykrywać potencjalne uszkodzenia, co pozwala na zapobieganie awariom i przedłużenie żywotności urządzeń. Przykładem może być termowizyjne monitorowanie stanu silnika, gdzie nadmierna temperatura może wskazywać na konieczność przeglądu lub konserwacji.

TERMOCENT zajmuje się również badaniem termowizyjnym stanu maszyn przemysłowych i urządzeń elektrycznych.

Zadzwoń +48 530 105 398

Bezpieczeństwo przemysłowe

Termowizja odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i zapobieganiu wypadkom. Termowizyjne kamery pozwalają na szybkie lokalizowanie obszarów o podwyższonej temperaturze, które mogą wskazywać na potencjalne źródła pożaru lub wycieku niebezpiecznych substancji. To pozwala na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i zminimalizowanie ryzyka dla pracowników i infrastruktury.

 

Niezwykłe przypadki:

 

Ulica Bociana

Badanie termowizyjne obejmowało osiedle z 172 lokalami mieszkalnym, o łącznej powierzchni 7 600 m2, kubaturze 25 000 m3. Po wykonaniu zdjęć kamerą termowizyjną wykryto kilka miejsc problematycznych m.in.:

  • nieszczelne uszczelki okienne,
  • wychłodzony strop, którego przyczyną najprawdopodobniej był brak izolacji termicznej,
  • mostki termiczne niespełniające Wymogów Technicznych, prowadzące do tworzenia się grzybów i pleśni,
  • dodatkowo obliczone współczynniki przenika ciepła dla fragmentów stropodachu okazały się nie spełniać aktualnych Warunków Technicznych.

Przypadek ten wskazuje na potencjalne problemy z izolacją termiczną, co może skutkować znacznymi startami ciepła, a to z kolei negatywnie wpływa na wygodę mieszkańców i komfort cieplny oraz generuje dodatkowe koszty ogrzewania. W celu poprawienia efektywności energetycznej takiego budynku, konieczne jest przeprowadzenie działań naprawczych, w szczególności w obrębie dachu.

Poniżej przedstawiono kilka termogramów przedstawiające usterki wraz z opisami:

Widoczne wychłodzenie w obszarze Bx2 spowodowane brakiem izolacji termicznej. W obszarze Bx3 widoczny zawilgocony tynk.

Obliczony, orientacyjny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu UBx2=3,19 [W/(m²K)]. Wymaganie techniczne dla stropodachów U≤0,15 [W/(m²K)].

Widoczne wychłodzenie wzdłuż okna spowodowane nieszczelnością uszczelek.

Widoczne wychłodzenie spowodowane brakiem izolacji termicznej.

Obliczony orientacyjny współczynnik temperaturowy fRsiBx5=0,55. Wymaganie techniczne fRsi≥0,72. Istnieje ryzyko kondensacji pary wodnej i w konsekwencji tworzenia się grzybów i pleśni.

Termogram przedstawia fragment wschodniej ściany nad aneksem kuchennym. Widoczne wychłodzenie spowodowane brakiem izolacji termicznej.

Termogram przedstawia fragment wschodniej ściany w wiatrołapie. Widoczne wychłodzenie spowodowane brakiem izolacji termicznej.

Termogram przedstawia fragment wschodniej ściany w łazience. Widoczne wychłodzenie  spowodowane brakiem izolacji termicznej.

Obliczony orientacyjny współczynnik temperaturowy fRsiBx3=0,56. Wymaganie techniczne fRsi≥0,72. Istnieje ryzyko kondensacji pary wodnej i w konsekwencji tworzenia się grzybów i pleśni.

 

 

Mieszkanie z Osiedla Piastów

 

Badanie termowizyjne obejmowało mieszkanie zlokalizowane na jednym z krakowskich osiedli. Po wykonaniu zdjęć kamerą termowizyjną wykryto kilka miejsc problematycznych m.in.:

  • wysoki poziom stężenia dwutlenku węgla, punktu rosy oraz wilgotności względnej powietrza,
  • nieszczelne uszczelki okienne,
  • wychłodzenia w okolicy łączenia przegród,
  • obliczony współczynnik przenika ciepła dla fragmentów stropodachu okazał się nie spełniać aktualnych Warunków Technicznych.

Przypadek ten wskazuje na potencjalne problemy z izolacją termiczną, co może skutkować znacznymi startami ciepła, w szczególności w obrębie stropodachu. Dodatkowo wysoki poziom wilgotności oraz punktu rosy sprzyja powstawaniu pleśni, grzybów oraz częstej kondensacji pary wodnej.

Poniżej przedstawiono kilka termogramów przedstawiające usterki wraz z opisami:

Termogram przedstawia fragment południowo-wschodniego narożnika w salonie. Obliczony, orientacyjny współczynnik temperaturowy spełniona aktualne wymagania techniczne.

 Widoczna jest natomiast nieszczelność uszczelki okna Sp1-2.

Na termogramie można zauważyć wychłodzenie połączenia ścian w obszarze linii Li1.

Termogram przedstawia fragment stropodachu w salonie. Obliczony, orientacyjny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu UBx2=0,55 [W/(m²K)]. Wymaganie techniczne dla dachów U≤0,18 [W/(m²K)].

Termogram przedstawia fragment południowego okna w salonie. Widoczna prawdopodobna nieszczelność uszczelki okna w obszarze Li1.

Termogram przedstawia fragment ściany na korytarzu. Widoczna wychłodzenie związane z umiejscowieniem szachtu kominowego Li1.