Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Świadectwo energetyczne budynków to dokument sporządzany w formie i zakresie określonym ustawą, zawierający informacje o zapotrzebowaniu energetycznym budynku – domu, mieszkania lub innego rodzaju budynku. Jego podstawą jest ocena energetyczna budynku, dokonana w oparciu o kilka wskaźników. Za jego przygotowanie odpowiadają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Co dokładnie wchodzi w skład dokumentu i w jakich sytuacjach niezbędne jest jego posiadanie?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Charakterystyka energetyczna budynków to oficjalny dokument określający ich zapotrzebowanie energetyczne. Pozwala na dosyć precyzyjne oszacowanie kosztów eksploatacji lokalu dzięki określeniu poziomu zużycia energii, niezbędnej do codziennego funkcjonowania osób użytkujących lokal. Do jego sporządzenia potrzebne są zatem wskaźniki dot. ogrzewania, oświetlenia, zużycia ciepłej wody czy funkcjonowania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Warto pamiętać, iż ważność świadectwa energetycznego wynosi 10 lat od daty jego sporządzenia, z pewnymi wyjątkami: jeśli nastąpią roboty modernizacyjne, zwłaszcza termomodernizacja, świadectwo energetyczne lokalu mieszkalnego automatycznie przestaje obowiązywać.

Sprawdź, czym jest audyt energetyczny budynku.

Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki budynków wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200). Przepis prawny opisujący szczegółowo świadectwo charakterystyki energetycznej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376), określa metodologię sporządzania dokumentu świadectwo energetyczne (wzór stanowi załącznik do rozporządzenia). Natomiast Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206) wprowadza istotne zmiany dla właścicieli budynków i lokali.

Przed nowelizacją do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej zobowiązani byli w większości właściciele budynków lub lokali powstałych po 2009 r., przeznaczonych do sprzedaży. Po zmianach obowiązkiem objęte zostaną również starsze nieruchomości. Dodatkowo konieczność okazania dokumentu zacznie dotyczyć także nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

Koszty ogrzewania Twojego domu lub mieszkania są bardzo wysokie? Sprawdź jak zniwelować straty ciepła w domu.

Posiadanie dokumentu nie jest zatem niezbędne w każdej sytuacji — świadectwo energetyczne mieszkania w bloku czy domu jednorodzinnego sporządzamy jedynie wówczas, gdy chcemy nieruchomość sprzedać lub wynająć. Także kupujący powinni zwracać uwagę na spełnienie przez sprzedawcę obowiązku dostarczenia dokumentu – jego brak może stanowić podstawę do wniesienia dodatkowych roszczeń, zwłaszcza jeśli w trakcie użytkowania wyjdą na jaw wady powodujące większy niż standardowo pobór energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – od kiedy obowiązek?

Nowelizacja ustawy wprowadzająca modyfikacje w zakresie obowiązku załączenia świadectwa energetycznego do umowy sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zacznie obowiązywać 28. kwietnia 2023 r. Data wynika z przepisów prawa, mówiących o wejściu w życie ustawy po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, które miało miejsce 27. października 2022 r. Wszystkie osoby, które chcą sprzedać nieruchomość wybudowaną przed 2009 r. lub wynająć budynek czy lokal bez konieczności ponoszenia kosztów sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, mają zatem niewiele czasu na sfinalizowanie transakcji.

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Wiemy zatem, od kiedy obowiązuje świadectwo energetyczne, dla jakich budynków należy je sporządzić i co zawiera. A do kogo udać się w celu pozyskania dokumentu? 

Uprawnione są do tego osoby wpisane na listę Ministerstwa i prowadzące działalność w ramach wykonywania świadectw energetycznych budynków. Jeśli zatem potrzebne jest Ci świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu lub budynku, który chcesz sprzedać albo wynająć, skorzystaj z oferty profesjonalnych firm, których oferta obejmuje badanie efektywności energetycznej budynków i audyty energetyczne.

Wykonaj badanie Termowizyjne!

Zadzwoń na +48 530 105 398 lub napisz: kontakt@termocent.com

Jeżeli natomiast to Ty kupujesz nieruchomość albo będziesz najemcą, upewnij się, że sprzedawca lub właściciel dostarczył Ci wymagany dokument. W przypadku nowych lokali obowiązek ten spoczywa na deweloperze.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Każde świadectwo energetyczne budynku musi zawierać określony ustawą zakres danych – od podstawowych informacji, takich jak adres, rok budowy, powierzchnia użytkowa czy kubatura, aż po specjalistyczne wskaźniki, stanowiące podstawę obliczeń: EP, EK oraz EU.

  • EP (wskaźnik energii pierwotnej) określa roczne zapotrzebowanie nieruchomości na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych. Jest istotny zwłaszcza dla domów ogrzewanych piecami węglowymi czy gazowymi.
  • EK (wskaźnik energii końcowej) to zapotrzebowanie budynku na energię dostarczaną. Umożliwia dosyć precyzyjne oszacowanie kosztów eksploatacji nieruchomości pod kątem jej zapotrzebowania na energię.
  • EU (wskaźnik energii użytkowej) określa faktyczne zużycie energii w ciągu roku z uwzględnieniem strat energetycznych (wynikające np. z występowania mostków termicznych).

Dodatkowo w świadectwie energetycznym znajduje się zdjęcie nieruchomości.

Konieczność sporządzenia świadectwa energetycznego wynika z przepisów unijnych. Dla sprzedawcy oznacza wydatek, ale dla nabywcy stanowi cenną informację – ile energii zużywa nieruchomość, a co za tym idzie, jakie będą koszty jej użytkowania.