Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną
 Audyt energetyczny Badanie termowizyjne budyku mieszkalnego

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić!

Czy wiesz jak obniżyć koszty produkcji?

Czy wiesz jak zoptymalizować zużycie energii?

Chcesz płacić mniej za ogrzewanie?

W odpowiedzi na powyższe pytania wykonamy bezpłatną analizę efektywności energetycznej obiektu, mającą na celu przedstawienie możliwości optymalizacji inwestycji i kosztów produkcji. Zweryfikujemy Twój budynek i określimy czy można wykonać jakieś prace, w jakim stopniu oraz ile można dzięki nim zaoszczędzić. Uzyskasz konkretne informacje o rzeczywistym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz szacowanym zapotrzebowaniu po wprowadzeniu zmian.

Do jakiego rodzaju obiektu Ty potrzebujesz audytu energetycznego?

Czy jest to dom jednorodzinny, hotel, szkoła, a może szukasz audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Zadzwoń lub napisz, a nasz zespół pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie a także przedstawić Państwu ofertę dobraną indywidualnie do potrzeb.

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Wykonujemy audyt energetyczny na każde potrzeby.

Sposób przeprowadzenia audytu, a także wynikające z niego późniejsze koszty termomodernizacji różnią się w zależności od rodzaju obiektu. Firma TERMOCENT posiada profesjonalistów doświadczonych w wykonywaniu audytów dla każdego rodzaju obiektu, niezależnie od wielkości i stopnia jego skomplikowania.

Nasze audyty energetyczne mogą stanowić podstawę do ubiegania się o różnego rodzaju dofinansowania, jak na program Czyste Powietrze!

Nie słyszałeś jeszcze o programie czyste powietrze? W takim razie ten artykuł może Cię zainteresować!

Czyste powietrze jest to program wsparcia finansowego powstały w trosce o zdrowie, klimat i środowisko. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki wymianie starych pieców i kotłów, instalowaniu odnawialnych źródeł energii, czy też zmniejszeniu strat ciepła poprzez docieplanie budynków i wymianę okien.  Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Jednym z warunków zgłoszenia Waszego domu, jest dołączenie do dokumentacji audytu energetycznego.

Program Ochrona atmosfery.

Ochrona atmosfery to program obejmujący dofinansowanie inwestycji, mających na celu poprawę jakości powietrza, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Zakres programu dotyczy głównie termomodernizacji budynków, budowy lub zmiany systemów ogrzewania na instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

W zależności od województwa beneficjentem programu mogą zostać m. in. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne administracji publicznej. 

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się w celu obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. Opracowanie pozwala określić straty energii grzewczej i ocenić, jak duże korzyści przyniesie termomodernizacja budynku. Dane pozyskane podczas audytu energetycznego potrzebne są do ustalenia działań, które należy podjąć w celu obniżenia kosztów ogrzewania a także do oceny opłacalności planowanej modernizacji.

Do wykonania audytu potrzebne są szczegółowe informacje na temat stanu technicznego budynku, a także wszystkich urządzeń i instalacji. Całą procedurę można podzielić na kilka etapów.

Określenie celu

Podczas wizyty audytor ma za zadanie określić cel, potrzeby i oczekiwania Klienta, a także ustalić planowane pomiary i kontrole oraz terminy realizacji.

Zbieranie danych

Kolejnym krokiem jest oszacowanie obecnych wydatków na media oraz weryfikacja stanu obiektu, np. zastosowane rozwiązania do przygotowania c.w.u., czy też sprawność całego systemu. Na podstawie takich danych możemy oszacować zużycie energii w standardowym sezonie grzewczym, do którego będą dobierane propozycje usprawnień. Na początku należy również założyć budżet oraz jakiego poziomu zysków energii oczekuje zamawiający, aby przedstawione w audycie propozycje przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniały oczekiwania.

Do obliczenia zużycia energii potrzebne jest obliczenie szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła w danym obiekcie. Straty ciepła można podzielić na 2 główne źródła: wentylacja oraz przegrody zewnętrzne, np. dach, ściany, stolarka okienna. Poza utratą ciepła przez przegrody ze względu na ich złe parametry częstą przyczyną są również mostki cieplne, które wynikają ze złego wykonania konstrukcji budynku.

Przeprowadzenie pomiarów

W celu ustalenia stanu technicznego obiektu wykonywana jest ogólna ocena stanu urządzeń i instalacji oraz określenie ich stopnia zużycia i sprawności. Określane są przyczyny nadmiernego wykorzystania energii, które nie są związane ze stanem budynku. Zebrane dane weryfikowane są z danymi dotyczącymi zużycia energii i mediów. Wówczas, gdy przyjęte wartości nie odpowiadają stanu rzeczywistemu, mogą okazać się niezbędne dodatkowe badania, np. badania termowizyjne.

Propozycja przedsięwzięć

Kiedy zgromadzone dane zostaną zweryfikowane pod kątem odzwierciedlenia rzeczywistości, proponowane są przedsięwzięcia i usprawnienia. Ich celem końcowym będzie zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Mogą to być usprawnienia pod kątem formalnym, jak np. zmiana taryfy rozliczania prądu, ale również techniczne, jak np. docieplenie ścian, wymiana okien. Korzystając z ofert dostępnych na rynku, tworzone są kosztorysy zaproponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszacowane zyski energii i finansowe z zastosowanych rozwiązań, a także czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. Poza opłacalnością rozwiązań brane są pod uwagę również takie kryteria, jak polepszenie komfortu cieplnego lub zlikwidowanie przemarzania ścian.

Sposób przeprowadzenia audytu, a także wynikające z niego późniejsze koszty termomodernizacji różnią się w zależności od rodzaju obiektu. Firma TERMOCENT posiada profesjonalistów doświadczonych w wykonywaniu audytów dla każdego rodzaju obiektu, niezależnie od wielkości i stopnia jego skomplikowania.


Zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com