Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną
 Audyt energetyczny Badanie termowizyjne budyku mieszkalnego

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić!

Czy wiesz jak obniżyć koszty produkcji?

Czy wiesz jak zoptymalizować zużycie energii?

Chcesz płacić mniej za ogrzewanie?

W odpowiedzi na powyższe pytania wykonamy bezpłatną analizę efektywności energetycznej obiektu, mającą na celu przedstawienie możliwości optymalizacji inwestycji i kosztów produkcji. Zweryfikujemy Twój budynek i określimy czy można wykonać jakieś prace, w jakim stopniu oraz ile można dzięki nim zaoszczędzić. Uzyskasz konkretne informacje o rzeczywistym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz szacowanym zapotrzebowaniu po wprowadzeniu zmian.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się w celu obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. Opracowanie pozwala określić straty energii grzewczej i ocenić, jak duże korzyści przyniesie termomodernizacja budynku. Dane pozyskane podczas audytu energetycznego potrzebne są do ustalenia działań, które należy podjąć w celu obniżenia kosztów ogrzewania a także do oceny opłacalności planowanej modernizacji.

Do wykonania audytu potrzebne są szczegółowe informacje na temat stanu technicznego budynku, a także wszystkich urządzeń i instalacji. Całą procedurę można podzielić na kilka etapów.

Określenie celu audytu energetycznego

Podczas wizyty audytor ma za zadanie określić cel, potrzeby i oczekiwania Klienta, a także ustalić planowane pomiary i kontrole oraz terminy realizacji.

Zbieranie danych o audytowanym budynku

Kolejnym krokiem jest oszacowanie obecnych wydatków na media oraz weryfikacja stanu obiektu, np. zastosowane rozwiązania do przygotowania c.w.u., czy też sprawność całego systemu. Na podstawie takich danych możemy oszacować zużycie energii w standardowym sezonie grzewczym, do którego będą dobierane propozycje usprawnień. Na początku należy również założyć budżet oraz jakiego poziomu zysków energii oczekuje zamawiający, aby przedstawione w audycie propozycje przedsięwzięć termomodernizacyjnych spełniały oczekiwania.

Do obliczenia zużycia energii potrzebne jest obliczenie szczegółowego bilansu strat i zysków ciepła w danym obiekcie. Straty ciepła można podzielić na 2 główne źródła: wentylacja oraz przegrody zewnętrzne, np. dach, ściany, stolarka okienna. Poza utratą ciepła przez przegrody ze względu na ich złe parametry częstą przyczyną są również mostki cieplne, które wynikają ze złego wykonania konstrukcji budynku.

Przeprowadzenie pomiarów budynku

W celu ustalenia stanu technicznego obiektu wykonywana jest ogólna ocena stanu urządzeń i instalacji oraz określenie ich stopnia zużycia i sprawności. Określane są przyczyny nadmiernego wykorzystania energii, które nie są związane ze stanem budynku. Zebrane dane weryfikowane są z danymi dotyczącymi zużycia energii i mediów. Wówczas, gdy przyjęte wartości nie odpowiadają stanu rzeczywistemu, mogą okazać się niezbędne dodatkowe badania, np. badania termowizyjne.

Propozycje działań na podstawie wyników audytu

Kiedy zgromadzone dane zostaną zweryfikowane pod kątem odzwierciedlenia rzeczywistości, proponowane są przedsięwzięcia i usprawnienia. Ich celem końcowym będzie zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

Mogą to być usprawnienia pod kątem formalnym, jak np. zmiana taryfy rozliczania prądu, ale również techniczne, jak np. docieplenie ścian, wymiana okien. Korzystając z ofert dostępnych na rynku, tworzone są kosztorysy zaproponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oszacowane zyski energii i finansowe z zastosowanych rozwiązań, a także czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Poza opłacalnością rozwiązań brane są pod uwagę również takie kryteria, jak polepszenie komfortu cieplnego lub zlikwidowanie przemarzania ścian. Sposób przeprowadzenia audytu, a także wynikające z niego późniejsze koszty termomodernizacji różnią się w zależności od rodzaju obiektu.

Firma TERMOCENT posiada profesjonalistów doświadczonych w wykonywaniu audytów dla każdego rodzaju obiektu, niezależnie od wielkości i stopnia jego skomplikowania.

Audytu energetyczny – do domu, szkoły czy budynku usługowego?

Czy jest to dom jednorodzinny, hotel, szkoła, a może szukasz audytu energetycznego przedsiębiorstwa? Zadzwoń lub napisz, a nasz zespół pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie a także przedstawić Państwu ofertę dobraną indywidualnie do potrzeb.

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

Straty ciepła przekładają się na zawyżone rachunki za energię dla gospodarstw domowych. Bardzo często okazuje się, że można tego uniknąć, przeprowadzając termomodernizację. W celu wskazania miejsc i sposobów jej wykonania, niezbędny jest audyt energetyczny domu. Obejmuje on wszystkie elementy, w których może dochodzić do nadmiernych strat ciepła, tj. okna i drzwi, dachy, stropy i ściany, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dodatkowo, aby zwiększyć efektywność energetyczną domu, audytor może zaproponować zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, takich jak zmiana sposobu ogrzewania budynku, modyfikacje w zakresie instalacji wodnej, wybór innego rodzaju oświetlenia czy wreszcie skorzystanie z potencjału domu w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Warto pamiętać, że również osoby prywatne mogą ubiegać się o tzw. premię termomodernizacyjną, przyznawaną na spłatę zobowiązań wynikających z docieplaniem budynku lub innymi działaniami mającymi na celu oszczędzanie ciepła i energii. Podstawą do złożenia wniosku jest wynik audytu energetycznego budynku.

Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa

W przypadku dużych firm audyt energetyczny jest obowiązkowy raz na 4 lata. Mniejsze przedsiębiorstwa są z niego zwolnione, jednak również w ich przypadku jest on zalecany – optymalizacja energetyczna pozwala na obniżenie rachunków za energię znacznie efektywniej, niż podejmowane na własną rękę działania.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje kilka elementów. Rozpoczyna się wizją lokalną, czyli zweryfikowaniem stanu aktualnego. Następuje bardzo szczegółowy przegląd wydatków energetycznych firmy. Po wykonaniu audytu sporządzany jest raport, obejmujący propozycje modyfikacji, wraz z informacją o spodziewanych oszczędnościach, które wynikną z ich przeprowadzenia. Równocześnie audytor sporządza zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny? Dla dużych firm jest to przede wszystkim obowiązek ustawowy. Ale również mniejsze przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe czy osoby prywatne, mogą odnieść z audytu wymierne korzyści.

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem do termomodernizacji, czyli do dokonania modyfikacji służących obniżeniu zapotrzebowania budynku na energię, jak również znacznemu zmniejszeniu jej marnowania (np. w związku z nieszczelnymi instalacjami, oknami). W ramach audytu dowiesz się również, czy nie warto zmienić dostawcy energii lub taryfy, by w ten prosty sposób znacznie obniżyć comiesięczne rachunki.

W przypadku przedsiębiorstwa audyt umożliwia wdrożenie procedur mających na celu obniżenie śladu węglowego, co jest krokiem do zielonej transformacji – pożytecznej zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i efektywności działań firmy, a nawet marketingu (dbałość o środowisko naturalne jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz wyżej cenionej przez konsumentów, kontrahentów i inwestorów). 

Dodatkowo audyt energetyczny umożliwia rozpoczęcie ubiegania się o tzw. białe certyfikaty.

Co to jest biały certyfikat i kto może się o niego ubiegać?

Białe Certyfikaty to potoczna, skrótowa nazwa, za pomocą której określa się Świadectwa Efektywności Energetycznej (ŚEE). Stanowią one potwierdzenie, iż dane przedsiębiorstwo wdrożyło działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Białe Certyfikaty wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Aby móc ubiegać się o przyznanie Białego Certyfikatu, niezbędne jest wykazanie przeprowadzenia audytu energetycznego i wdrożenia zaleceń ujętych w raporcie.

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Sposób przeprowadzenia audytu, a także wynikające z niego późniejsze koszty termomodernizacji różnią się w zależności od rodzaju obiektu. Firma TERMOCENT posiada profesjonalistów doświadczonych w wykonywaniu audytów dla każdego rodzaju obiektu, niezależnie od wielkości i stopnia jego skomplikowania.

Specjaliści TERMOCENT wykonują audyt energetyczny na każde potrzeby.

Zadzwoń +48 530 105 398

 

Termowizyjny audyt energetyczny – dlaczego warto?

Nie słyszałeś jeszcze o programie czyste powietrze? W takim razie ten artykuł może Cię zainteresować!

Czyste powietrze jest to program wsparcia finansowego powstały w trosce o zdrowie, klimat i środowisko. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki wymianie starych pieców i kotłów, instalowaniu odnawialnych źródeł energii, czy też zmniejszeniu strat ciepła poprzez docieplanie budynków i wymianę okien.  Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Jednym z warunków zgłoszenia Waszego domu, jest dołączenie do dokumentacji audytu energetycznego.

Program Ochrona atmosfery

Ochrona atmosfery to program obejmujący dofinansowanie inwestycji, mających na celu poprawę jakości powietrza, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Zakres programu dotyczy głównie termomodernizacji budynków, budowy lub zmiany systemów ogrzewania na instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

W zależności od województwa beneficjentem programu mogą zostać m. in. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne administracji publicznej. 

 

Zapytaj o więcej:
Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com