Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Wśród ważnych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy domu lub do kupna budynku już istniejącego, znajduje się charakterystyka lub świadectwo charakterystyki energetycznej. Określone jest w nim zapotrzebowanie energetyczne domu.

To przede wszystkim od jego poziomu zależy koszt użytkowania budynku. Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu i jak je minimalizować? Co to jest charakterystyka energetyczna dla domu jednorodzinnego? Czy technologia budowy albo uszczelnienia ma znaczenie? Jakie badania termowizyjne warto wykonać, aby określić zapotrzebowanie domu na ciepło?

Co to jest zapotrzebowanie energetyczne budynku?

Zapotrzebowanie energetyczne budynku to parametr precyzujący zapotrzebowanie budynku na ciepło. Dzięki niemu można obliczyć roczne zapotrzebowanie na energię domu, który budujemy lub planujemy kupić. Wielkość zapotrzebowania energetycznego wyrażana jest w kilowatogodzinach na metr kwadratowy.

Sprawdź, czym jest audyt energetyczny budynku.

Charakterystyka energetyczna domu jednorodzinnego jest więc istotnym czynnikiem decydującym o wyborze domu (przez kupujących) oraz technologii wykonania (przez inwestorów/deweloperów), zwłaszcza że wymagania energetyczne dla budynków są coraz bardziej restrykcyjne. Im bardziej energooszczędny dom kupimy lub wybudujemy, tym taniej będzie go użytkować i tym łatwiej ewentualnie sprzedać.

Jak zmierzyć zapotrzebowanie na ciepło w domu jednorodzinnym?

Do sprawdzenia, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego, musimy dysponować kilkoma zmiennymi. Najważniejsze z nich to powierzchnia budynku, a także obliczone na jego podstawie zapotrzebowanie na energię użytkową pierwotną i końcową, na metr kwadratowy.

Energia pierwotna [EP] decyduje o efektywności cieplnej budynku. Oznacza ilość nieodnawialnej energii, jaką należy dostarczyć do domu ze źródeł zewnętrznych (np. w postaci węgla, ropy czy bazującego na nich ogrzewania miejskiego). Z uwagi na zmiany klimatyczne, Unia Europejska zaleca stopniowe obniżanie dopuszczalnych norm zużycia energii pierwotnej w domach – dlatego też nowo powstające budynki muszą spełniać znacznie bardziej restrykcyjne wytyczne.

Energia końcowa [EK] wyraża liczbowo konkretne zapotrzebowanie na ilość energii, jaka należy dostarczyć do budynku.

Energia użytkowa [EU] uwzględnia natomiast całkowite zużycie energii, biorąc pod uwagę również straty cieplne.

Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku? Musimy najpierw znać grubość i rodzaj ocieplenia oraz pozostałe warstwy ścian i dachu. Rodzaj i jakość stolarki okiennej, wszelkie wymiary przegród oraz rodzaj wentylacji i ewentualne zyski cieplne. Następnie zgodnie z odpowiednią metodologią obliczane jest teoretyczne zapotrzebowanie na energię użytkową.

Koszty ogrzewania Twojego domu lub mieszkania są bardzo wysokie? Sprawdź jak zniwelować straty ciepła w domu.

Czy zapotrzebowanie na energię cieplną jest faktycznie mniejsze w domach energooszczędnych?

Zapotrzebowanie budynku na energię zależy przede wszystkim od jego powierzchni oraz od znajdujących się w nim instalacji. Liczy się to, czym ogrzewamy budynek, jak użytkujemy ciepłą wodę, a także jak zaprojektowana jest wentylacja.
Ze względu na przepisy unijne, zapotrzebowanie na ciepło budynku jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, ma ulegać zmniejszeniu w kolejnych latach, w celu minimalizowania wpływu na środowisko naturalne.

Co to oznacza dla właścicieli? Przede wszystkim nowopowstałe budynki charakteryzują się z założenia większą energooszczędnością niż starsze domy. W trakcie budowy zastosowane rozwiązania są najczęściej droższe, jednak wydatek szybko rekompensuje się w trakcie użytkowania – domy niskoenergetyczne bazują przynajmniej częściowo na własnych źródłach zasilania i ciepła (np. panele fotowoltaiczne, rekuperacja), dzięki czemu ich ogrzanie jest znacznie tańsze, niż w przypadku pieca węglowego czy gazowego.

Dowiedz się czym są klasy energetyczne budynków.

Jak zminimalizować zapotrzebowanie domu na energię? Zacznij od badania termowizyjnego

Roczne zapotrzebowanie na ciepło jest tym większe, im więcej strat ciepła zachodzi w toku użytkowania domu. Nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa oraz obecność tzw. mostów cieplnych (miejsc szczególnie wysokich strat ciepła), nieuchronnie podwyższają zapotrzebowanie na ciepło domu jednorodzinnego, a co za tym idzie – koszty jego użytkowania.

Aby obliczyć zużycie energii cieplnej w domu jednorodzinnym, a następnie dokonać modyfikacji, dzięki którym parametry ulegną poprawie, warto wykonać badania termowizyjne budynku. Audyt termowizyjny wskaże miejsca, w których dochodzi do nadmiernych strat cieplnych i pomoże w zweryfikowaniu przyczyn takiego stanu rzeczy.

Badania termowizyjne są przydatne zarówno dla już istniejących, jak i dla nowo powstających budynków. W pierwszym przypadku pomogą wyeliminować mankamenty konstrukcyjne powodujące zbyt duże straty ciepła (np. nieszczelna izolacja w okolicy dachu, okien i drzwi). W budowanym dopiero domu audyt termowizyjny wykonywany jest w celu weryfikacji prawidłowości prac ekipy budowlanej w zakresie zapewnienia obiektowi maksymalnych parametrów energooszczędności.

Zminimalizuj zapotrzebowanie energii domu lub mieszkania!

Zadzwoń na +48 530 105 398 lub napisz: kontakt@termocent.com

Badanie termowizyjne stanowi zatem najprostszą drogę do zweryfikowania zapotrzebowania energetycznego budynku i do wprowadzenia modyfikacji, które doprowadzą do oszczędności w trakcie użytkowania domu.