Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Drastycznie rosnące ceny energii stały się w sporym problemem niejednego gospodarstwa domowego. Czy jedynym rozwiązaniem ma być zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu, a zwiększenie warstw odzieży? Niekoniecznie.

W większości budynków dochodzi do strat ciepła spowodowanych zarówno naszymi złymi nawykami, jak i niewłaściwymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zlokalizowanie miejsc, w których straty są największe, pozwoli znacznie je ograniczyć i tym samym przełoży się na oszczędności bez widma zakręconych grzejników.

Obliczenia strat ciepła budynku

Średnie straty cieplne w domu można obliczyć samodzielnie, choć proces jest dość długotrwały i wymaga posłużenia się odpowiednimi wzorami matematycznymi, zapisami Polskiej Normy w zakresie budownictwa, a także wiedzą o materiałach, z jakich zbudowany jest dom i całkowitej powierzchni wszystkich przegród termicznych, tj. podłóg, sufitów i stropów, ścian zewnętrznych, okien i drzwi.

Na wstępie warto wiedzieć, że najwięcej ciepła z domu ucieka przez:

  • dach i stropy (nawet 25-30% całkowitej straty energii)
  • ściany i narożniki (ok. 20-25%).
  • okna i drzwi tracimy 10-20% ciepła,
  • podłogę, fundamenty i piwnice – ok. 10-15% ciepła.

Za resztę strat odpowiadają kominy i przewody wentylacyjne oraz balkony i podmurówki (ok. 15%). Są to oczywiście wartości uśrednione, w indywidualnych przypadkach straty ciepła w budynku mogą rozkładać się zupełnie inaczej, o czym można się przekonać, zamawiając badanie termowizyjne domu.

Normy przenikania ciepła określa współczynnik przenikania ciepła [U] – czyli ilość energii (w watach) przenikająca przez 1m2 przegrody termicznej [K] (np. ściany, okna). Zgodnie z aktualnym od 2021 r. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla ścian zewnętrzny współczynnik przenikania ciepła nie może wynosić więcej niż 0,2 [W/m2K].

Sprawdź, czym jest audyt energetyczny budynku.

Główne przyczyny strat ciepła w mieszkaniach i domach jednorodzinnych

Nie dysponujemy jeszcze technologią, która pozwoliłaby na konstruowanie całkowicie szczelnych domów, chociaż w budownictwie pasywnym dokonały się duże postępy. Straty ciepła można jednak w pewnym stopniu ograniczyć, znając ich przyczyny.

Do najczęstszych problemów należą straty ciepła przez okna i drzwi – elementy te charakteryzuje wyższe przewodzenie cieplne, które pogłębia dodatkowo niewłaściwe uszczelnienie czy niedokładne domykanie. Naturalnie dochodzi również do straty ciepła przez przegrody termiczne, zwłaszcza w miejscach łączenia stropu ze ścianami czy schodzenia się bloków styropianowych. Te newralgiczne miejsca nazywane są mostkami termicznymi. Ciepło uchodzi przez mostki termiczne, powodując konieczność zwiększonego ogrzewania.

Sprawdź dlaczego warto określić klasy energetyczne budynku.

Straty ciepła w domu – jak je ograniczyć?

Straty ciepła w budynku można dość skutecznie ograniczać. Najczęściej będzie to wymagało inwestycji w postaci remontu czy docieplenia, ale jej koszt zwróci się w rachunkach za ogrzewanie. Oprócz dobrych nawyków, (takich jak stałe wietrzenie pokoju poprzez mikrorozszczelnienia), niezbędne jest zdiagnozowanie miejsc, w których dochodzi do zbyt dużych strat ciepła.

Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, a dokładniej – badanie termowizyjne. Jest ono nieinwazyjne, stosunkowo tanie w odniesieniu do oczekiwanych korzyści i bardzo dokładne. Warto wykonać je jeszcze na etapie budowy domu, by zweryfikować poprawność położenia izolacji. Jeśli natomiast natykamy się w domu na wyjątkowo zimne miejsca, czujemy przeciągi w zamkniętych pomieszczeniach lub dostrzegamy we wnętrzach plamy wilgoci, badanie jest wręcz nieodzowne.

Przeprowadzane przez TERMOCENT badanie termowizyjne pozwoli precyzyjnie zlokalizować miejsca, w których dochodzi do nadmiernej utraty ciepła, a także nieszczelności w instalacjach wodnych. Badanie termowizyjne polega na zeskanowaniu budynku z zewnątrz i od środka przy pomocy kamery, wyposażonej w odpowiednie sensory.

Zminimalizuj straty ciepła w Swoim domu lub mieszkaniu!

Zadzwoń na +48 530 105 398 lub napisz: kontakt@termocent.com

Wyniki analizowane są przez specjalistów, z uwzględnieniem szeregu zmiennych, takich jak użyte materiały budowlane, grubość przegród, warunki atmosferyczne i temperatura zewnętrzna w momencie badania. Sporządzony przez nich raport pozwala wskazać kluczowe punkty wymagające dodatkowego uszczelnienia oraz oszacować zakres i koszt niezbędnej termomodernizacji.