Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne są szeroko wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Pomiary kamerą termowizyjną mają na celu sprawdzenie, czy w budynku nie występują tzw. mostki termiczne, czyli miejsca niekontrolowanej ucieczki ciepła. Do takich testów wykorzystuje się nowoczesne urządzenia zwane kamerami termowizyjnymi. To jedno z najskuteczniejszych narzędzi do oceny izolacyjności cieplnej. Kamera termowizyjna jest w stanie zarejestrować promieniowanie z zakresu podczerwieni, które jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Samo promieniowanie podczerwone jest niewidoczne dla oka, jednak kamera przetwarza je na obraz widzialny. Na podstawie diagnostyki termowizyjnej powstają zdjęcia nazywane termogramami. Efektem pomiaru jest barwny obraz, na którym kolory pomarańczowe i czerwone wskazują najcieplejsze miejsca w budynku, zaś zielenie i błękity – te najbardziej wychłodzone. Im mniej obszarów zaznaczonych na czerwono, tym lepiej, ponieważ ich obecność to sygnał o punktach, przez które ciepło wydostaje się poza budynek. Aby pomiar termowizyjny był miarodajny, powinien być wykonywany przez odpowiednio przeszkolonego specjalistę. TERMOCENT oferuje profesjonalne usługi kamerą termowizyjną realizowane na terenie Kielc i całego województwa świętokrzyskiego.

Badanie instalacji fotowoltaicznych, hot spoty

Pomiary szczelności budynków

Jednym ze sposobów kontroli jakości prac budowlanych jest pomiar szczelności powietrznej budynku. Pozwala on wykryć ewentualne nieprawidłowości w warstwie izolacji już na bardzo wczesnym etapie budowy, pozwalając już na wstępie obniżyć koszty ponoszone w związku z ogrzewaniem. Takie badanie wykonuje się z użyciem specjalistycznego sprzętu: kamery termowizyjnej i/lub wytwornicy dymu. Jego wynikiem jest konkretny wynik liczbowy, który można porównać z założeniami projektowymi. Pomiar szczelności umożliwia dokładne wskazanie źródeł ucieczki ciepłego powietrza z budynku, co pozwala zażądać od wykonawcy robót budowlanych naprawy usterki w zakresie ustalonej wcześniej umowy. Takie badanie można przeprowadzić również po wieloletniej eksploatacji budynku. Jego wykonanie jest wskazane przede wszystkim po zamontowaniu nowej stolarki okiennej oraz wtedy, gdy pomimo zamkniętych drzwi i okien odczuwamy przeciągi.

Kontrola jakości prac ociepleniowych

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna jest niezbędna do tego, by budynek charakteryzował się wysoką efektywnością energetyczną, tj. zdolnością do zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu cieplnego przy zachowaniu jak najniższych kosztów eksploatacji. Termowizyjna kontrola jakości prac ociepleniowych to najlepszy sposób weryfikacji poprawności realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Nadzorowanie prac ekipy zajmującej się instalowaniem systemów ociepleń pozwoli uniknąć wielu problemów technicznych, które mogą zostać odkryte po zakończeniu robót. Zlecając kontrolę jakości prac ociepleniowych firmie TERMOCENT zyskujesz usługę wykonaną szybko i profesjonalnie. Oprócz samego badania otrzymasz także odpowiednią dokumentację wraz ze szczegółową interpretacją.

Kontrola efektywności energetycznej budynku

Sprawność energetyczna budynku jest kluczowym czynnikiem wpływającym na koszty eksploatacji. Im wyższa, tym dom charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do jego użytkowania. Budynek o wysokiej efektywności energetycznej jest więc tańszy w utrzymaniu. Przeprowadzenie szczegółowej kontroli efektywności energetycznej budynku jest zalecane zarówno przed odbiorem nieruchomości od dewelopera, jak i dla domów z rynku wtórnego. Inspekcja obejmuje m.in. wykonanie próby szczelności powietrznej, pomiar kamerą termowizyjną oraz test miernikiem wilgotności. Takie badanie warto zrealizować szczególnie przed planowaną termomodernizacją: w ogólnym rozrachunku zdecydowanie wyjdzie nam na dobre. Zlecenie go firmie TERMOCENT to zatem inwestycja, która się opłaca.

Badania akustyczne, pomiar hałasu

O komforcie użytkowania domu lub mieszkania decyduje cały szereg czynników. Ponieważ nasze lokum to miejsce, w którym spędzamy większą część życia, warto zadbać o swoją wygodę i bezpieczeństwo na co dzień. Prawdziwą zmorą współczesności jest zanieczyszczenie hałasem. Choć na wiele dźwięków z otoczenia nie zwracamy większej uwagi, gdy jesteśmy na nie narażeni zbyt długo mogą one negatywnie oddziaływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Najskuteczniejszą metodą weryfikacji izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych jest badanie akustyczne. Badanie polega na ustawieniu w pomieszczeniu nadawczym dwóch różnych źródeł dźwięku (głośnika wszechkierunkowego i stukacza młotkowego), a następnie odczytaniu wartości zarejestrowanych na mierniku dźwięku umieszczonym w pomieszczeniu odbiorczym. Wszystkie pomiary hałasu przeprowadzane przez TERMOCENT są wykonywane z użyciem wysokiej jakości sprzętu.

Badania jakości powietrza

Aby ocenić stan powietrza w pomieszczeniach, w których żyjemy, warto przeprowadzić specjalistyczne badanie jakości powietrza. Wykonanie takiego pomiaru jest szczególnie zalecane w okresie jesienno-zimowym, kiedy to ilość zanieczyszczeń pyłowych mogących dostać się do wnętrza budynku jest największa. Pracownicy TERMOCENT posługują się nowoczesnymi miernikami umożliwiającymi określenie m.in. takich wskaźników jak stężenie CO, CO2, wilgotność i temperatura. Gdy pojawi się konieczność bardzo dużej dokładności, możliwe jest też wykonanie testów laboratoryjnych.

Termowizja instalacji elektrycznych

Główną przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest niesprawna instalacja elektryczna. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich awarii warto regularnie przeprowadzać kontrolę przeciwpożarową instalacji. Metodą pozwalającą na uzyskanie najbardziej precyzyjnych wyników jest termowizja instalacji elektrycznych. Do realizacji takich ekspertyz niezbędna jest obszerna wiedza oraz stosowne uprawnienia. Eksperci TERMOCENT dysponują nowoczesną aparaturą, dzięki czemu są w stanie dokładnie wskazać miejsce usterki.