Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

ABC kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach

 

Wprowadzone niedawno przepisy wymagają od właścicieli budynków uzyskania świadectwa energetycznego. Czy wiesz, że w ramach tych samych przepisów ustawodawca wymaga skontrolowania systemów grzewczych i klimatyzacji?

 

Właśnie z tego powodu kontrola systemu klimatyzacji oraz systemu ogrzewania nabierają podwójnego znaczenia.

Po pierwsze jej wyniki pozwolą poprawić efektywność energetyczną budynku, dzięki czemu możesz obniżyć swoją opłatę za ogrzewanie i klimatyzację.

Nie trzeba dodawać, jak duży ma to wpływ na budżet domowy lub firmowy przy rosnących cenach prądu i opału.

Drugi argument przemawiający za usługą to wspomniane wymagania ustawodawcy.  Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową kontrolę dla systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Warto jednak wiedzieć, że dotyczy to grupy budynków z urządzeniami o odpowiedniej mocy.

 

Czytając ten artykuł, dowiesz się:

 • Na czym polega kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji?
 • Jak często przeprowadzać kontrolę?
 • Co zawiera protokół pokontrolny?
 • Kto może wykonać kontrolę?
 • Ile to kosztuje?

Na czym polega kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji w budynkach?

 

Kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji polega na pomiarach i ocenie sprawności tych systemów. Dzięki wynikom pomiarów możesz wyregulować moc urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Dodatkowo raport pokontrolny zawiera wskazówki dotyczące poprawy efektywności energetycznej całego budynku.

Pewnie zastanawiasz się: Na czym konkretnie polega taka kontrola?

W ramach kontroli specjalista wykonuje na przykład testy sprawności systemu i ocenę jego stanu technicznego.

Warto wiedzieć, że kontrola systemu ogrzewania dotyczy nie tylko kotła, ale również całego systemu, czyli również pozostałych urządzeń podpiętych do instalacji.

Oznacza to, że specjalista, który prowadzi badanie, bierze odpowiedzialność za poprawne działanie całej instalacji.

 

Jak często przeprowadzać kontrole ogrzewania i klimatyzacji w budynkach?

 

Ustawodawca bardzo precyzyjnie określił częstotliwość prowadzenia kontroli.

Jest ona uzależniona od mocy urządzenia oraz rodzaju paliwa.

W praktyce, jeżeli nie wprowadzisz żadnych zmian w konstrukcji budynku np. przebudowy ścian czy wymiany stolarki okiennej, to kontrola zostanie przeprowadzona zapewne tylko raz.

Spójrz na tabelę poniżej. Znajdziesz w niej informacje o terminach dotyczących kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji:

 1. Tabela nr 1 – terminy kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania
 2. Tabela nr 2 – terminy kontroli okresowej polegające na ocenie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

 

Czym jest protokół kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji?

 

Protokół kontroli to dokument, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące budynku i pracujących w nim instalacji ogrzewania i klimatyzacji.

Audytor umieszcza w protokole następujące informacje:

 1. Opis budynku np. adres, kubatura itd.
 2. Opis systemu grzewczego lub klimatyzacji
 3. Dane o efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i grzewczych
 4. Wskazówki na temat optymalizacji procesu ogrzewania i  klimatyzacji

Protokół, który otrzymasz, należy zabezpieczyć i zachować na wypadek inspekcji organów państwowych. Gotowe wzory dokumentów możesz obejrzeć na rządowej stronie:

 Wzór protokołu kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji

 

Kto przygotowuje protokół kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji?

 

Protokół kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji może przygotować jedynie wykwalifikowany technik lub specjalista ds. HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)

To dlatego, że poza zebraniem danych trzeba je jeszcze odpowiednio zinterpretować.

Według ustawodawcy wybrany przez Ciebie specjalista powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje potrzebne do dozoru nad eksploatacją urządzeń cieplnych i chłodniczych.

Co więcej, kontroler musi uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemów klimatyzacji.

W praktyce oznacza to, że tylko wąska grupa specjalistów zajmujących się instalacjami ma uprawnienia do ich kontroli.

 

Ile kosztuje kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji. Cena usługi

 

Cena za usługę kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji zaczyna się od 450 PLN.

Do tej ceny trzeba jeszcze doliczyć koszty przygotowania protokołu czyli minimum 600 PLN.

Do dokładnej wyceny potrzebne będą informacje takie jak:

 • Moc nominalna systemu,
 • lokalizacja budynku i instalacji,
 • informacja o złożoności systemu.

Określenie stawki przed wcześniejszym zebraniem wymienionych danych jest trudne.

Ponieważ nasi inżynierowie mają duże doświadczenie w podobnych audytach, możesz zadzwonić i zapytać o przybliżony koszt.

Postaramy się oszacować go w miarę dokładnie, ponieważ przeprowadziliśmy wcześniej kilka tysięcy pomiarów.

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji dla firm

 

Jeżeli prowadzisz firmę, to pewnie szukasz specjalisty, który przeprowadzi dla Ciebie audyt.

                                                      Sprawdź ofertę TERMOCENT

W TERMOCENT przeprowadziliśmy kilka tysięcy różnego typu badań w tym kontrole systemów klimatyzacji dla firm. Dlatego bądź pewien, że dostarczony przez nas protokół zostanie zaakceptowany przez rządowych kontrolerów, a wyciągnięte przez nas wnioski pomogą Ci w zaoszczędzeniu na kosztach ogrzewania i klimatyzacji.

Postaramy się, żeby nasza praca była dobrą inwestycją i Twoim przyszłym zyskiem.