Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Diagnostyka w przemyśle oraz budownictwie dysponuje zaawansowanymi narzędziami i metodami, które umożliwiają szybkie i precyzyjne wykrywanie różnego rodzaju defektów. Jednym z nowatorskich narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie jest kamera ultradźwiękowa (akustyczna).

Urządzenia te umożliwiają identyfikację problemów, które mogłyby pozostać niezauważone gołym okiem, takich jak nieszczelności powodujące ucieczkę sprężonego powietrza, czy inne usterki urządzeń przemysłowych. W niniejszym artykule przybliżymy, na czym polega lokalizacja nieszczelności przy użyciu kamery ultradźwiękowej, jakie są jej zalety oraz w jakich sytuacjach jest szczególnie polecana.

Czym jest kamera ultradźwiękowa (akustyczna)?

Kamery ultradźwiękowe (akustyczne) są zaawansowanymi urządzeniami diagnostycznymi, które wykorzystują fale ultradźwiękowe do wizualizacji struktur oraz detekcji różnych rodzajów defektów, w szczególności lokalizacji wycieków gazów i wyładowań niezupełnych.

Urządzenie to wykorzystuje mikrofony MEMS o niskim poziomie szumu, co pozwala na precyzyjne rejestrowanie fal ultradźwiękowych w różnych zakresach częstotliwości. Zakres pasma kamery można regulować, co umożliwia dostosowanie jej do konkretnych potrzeb pomiarowych.

Kamera ultradźwiękowa umożliwia wyświetlanie danych o wycieku w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia problemu. Dodatkowo, inteligentna detekcja wyładowań niezupełnych pozwala na ich skuteczną identyfikację, co może być kluczowe dla zapobiegania awariom sprzętu.

Zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

W jakich sytuacjach stosuje się lokalizację nieszczelności kamerą ultradźwiękową (akustyczną)?

W przemyśle kamery ultradźwiękowe (akustyczne) są używane do badania stanu technicznego urządzeń i konstrukcji, takich jak rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe, maszyny czy instalacje elektryczne. Pozwalają one na wykrycie wczesnych oznak uszkodzeń, szczególnie istotnych w przypadku sprężonego powietrza, stanowiącego jedno z kluczowych źródeł energii w zakładach przemysłowych, które jest tracone z powodu niewykrytych nieprawidłowości w sprzęcie. Wykrycie tych wycieków może być trudne do osiągnięcia za pomocą słuchu lub dotyku, szczególnie w hałaśliwych środowiskach produkcyjnych, gdzie pracownicy są zobowiązani do noszenia ochronnych słuchawek.

Natomiast w przypadku systemów elektrycznych o wysokim napięciu, wystąpienie wyładowań niezupełnych może być wczesnym sygnałem większych awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pracowników i prowadzić do nieplanowanych przestojów.

Dodatkowo kamery ultradźwiękowe (akustyczne) są wykorzystywane w diagnostyce budowlanej podczas rutynowych przeglądów i bardziej szczegółowych inspekcji technicznych. Pozwalają dokonać dokładnej oceny stanu budynku. Mogą pomóc w wykryciu nieszczelności w ścianach, dachu, oknach, drzwiach czy też innych elementach konstrukcyjnych, są niezwykle pomocne podczas diagnostyki i napraw izolacji termicznej budynków. Pozwalają one na precyzyjne zlokalizowanie miejsc, gdzie dochodzi do utraty ciepła. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zidentyfikowanie obszarów wymagających uszczelnienia lub wymiany materiałów izolacyjnych, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej budynku i obniżenie kosztów ogrzewania.

Zalety lokalizacji nieszczelności kamerą ultradźwiękową (akustyczną)

  • Nieinwazyjność: Metoda nie wymaga ingerencji w strukturę badanego obiektu, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
  • Szybkość: Inspekcja przy użyciu kamery ultradźwiękowej pozwala na szybką ocenę stanu izolacyjności dużych powierzchni.
  • Dokładność: Kamera ultradźwiękowa pozwala na precyzyjne zlokalizowanie problematycznych miejsc, co umożliwia skuteczne naprawy.
  • Oszczędność: Wykrycie i usunięcie nieszczelności może znacząco zmniejszyć koszty związane z koniecznością późniejszych, zaawansowanych napraw.

Otrzymaj wycenę dla Twojego lokalu na:

kontakt@termocent.com

Podsumowując lokalizacja nieszczelności za pomocą kamery ultradźwiękowej to nowoczesna i efektywna metoda diagnostyczna, która umożliwia szybkie i precyzyjne wykrywanie problemów, redukując przy tym koszty późniejszych napraw. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych zdjęć wykonanych oraz opracowanych przez TERMOCENT wraz z komentarzami:

Rysunek 1 Zdjęcie przedstawia obraz z kamery ultradźwiękowej, na którym zidentyfikowano nieszczelności i wycieki powietrza na gałęzi zaworu w zaznaczonym obszarze. Zmierzona szybkość wycieku: 15,4 [l/min]. Koszt wycieku: 1 135 [PLN/rok]

Rysunek 2 Zdjęcie przedstawia obraz z kamery ultradźwiękowej, na którym zidentyfikowano nieszczelności i wycieki powietrza na wejściu filtra w zaznaczonym obszarze. Zmierzona szybkość wycieku: 4,0 [l/min]. Koszt wycieku: 477 [PLN/rok]

Rysunek 3 Zdjęcie przedstawia obraz z kamery ultradźwiękowej, na którym zidentyfikowano nieszczelności i wycieki powietrza w zaznaczonym obszarze. Zmierzona szybkość wycieku: 10,0 [l/min]. Koszt wycieku: 736 [PLN/rok].