Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Certyfikaty BREEAM oraz LEED to systemy oceny jakości budynków, które stały się standardem dla wielu nowo wybudowanych nieruchomości w Europie i na świecie. Promują one zrównoważone i przyjazne środowisku budownictwo. Ważnym aspektem jest to, iż budynek spełniający wymagania certyfikacji BREEAM oraz LEED to nie tylko budynek ze zredukowanymi kosztami eksploatacji, ale także stwarzający środowisko wewnętrzne mające pozytywny wpływ na samopoczucie i produktywność pracowników. Ponadto, taki dokument powoduje wzrost wartości inwestycji w ujęciu ogólnoświatowym, a także stanowi zielony wizerunek obiektu.

 

Certyfikacja BREEAM

Firma TERMOCENT wykonuje badania potrzebne w procesie certyfikacji BREEAM:

BADANIE AKUSTYCZNE (HEA oraz POL)

Analizy akustyczne pozwalają na identyfikację źródeł hałasu przekraczającego dopuszczalny poziom, a także określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Analizy i badania akustyczne prowadzone są przez specjalistów z tytułem doktora wibroakustyki i akustyki.

BADANIE SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ (MAN)

Wykonujemy testy szczelności powietrznej budynków drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test) i tworzymy raport zgodny z obowiązującymi normami i certyfikacjami. Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej lub generatorów dymu precyzyjnie lokalizujemy nieszczelności, a także doradzamy wykonanie niezbędnych poprawek.

BADANIA TERMOWIZYJNE

Kontrola wykonania elewacji na cele BREEAM wraz ze wskazaniem nieszczelności i doradztwem niezbędnych poprawek.

BADANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Pomiar lotnych związków organicznych (LZO) i formaldehyd odbywa się zgodnie z certyfikatem BREEAM przeważnie dla 3 pomieszczeń. Na podstawie pomierzonych wartości wykonujemy raport, a nasze pomiary dają Państwu gwarancję oznaczenia stężenia formaldehydu do 10 mikrogramów na m3.

ŚWIATŁO DZIENNE i WENTYLACJA NATURALNA

Analizy światła dziennego zgodnie ze standardem Visual Comfort – Daylight BREEAM HEA01.
Analiza wentylacji naturalnej zgodnie ze standardem Potential for Natural Ventilation BREEAM HEA 02.

Chcesz poznać szczegółowy zakres usług zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

Certyfikat BREEAM

System BREEAM opisuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania, a także użytkowania budynków. Wykorzystane miary opisujące właściwości reprezentują szeroką gamę kategorii i kryteriów, od energii aż po ekologię. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową i wiele innych. Z punktu widzenia użytkownika z pewnością najcenniejszymi kategoriami są te obejmujące komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

Kategorie systemu BREEAM

BREEAM opiera się na systemie oceniającym, przyznając punkty/kredyty, bazującym na badaniach naukowych i technologiach przez nie potwierdzonych. Schemat uwzględnia kryteria ogólne oraz kryteria dodatkowe, dopasowane do uwarunkowań poszczególnych krajów. Taki system ma za zadanie ustalić wspólny system oceny budynków z uwzględnieniem lokalizacji, a także lokalnych standardów. Według stopnia spełnienia kryteriów przyznaje się certyfikat na określonym poziomie (pass, good, very good, excellent bądź outstanding).

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym. Weryfikowany jest on na 2 etapach: etapie projektowania oraz etapie zakończenia inwestycji.

 

EU Taxonomy

EU Taxonomy opisuje ramy klasyfikacji ,,zielonej” działalności gospodarczej prowadzonej w Unii Europejskiej. Tworzy jasne ramy dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, dokładnie określając, kiedy firma lub przedsiębiorstwo działa w sposób przyjazny dla środowiska.  Nacisk kładziony jest na następujące sześć celów środowiskowych:

  • Dostosowanie do zmian klimatu
  • Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  • Łagodzenie zmian klimatu
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
  • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Aby zostać sklasyfikowanym jako zrównoważona działalność gospodarcza zgodnie z rozporządzeniem taksonomicznym UE, firma musi nie tylko przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego celu środowiskowego, ale także nie może naruszać pozostałych. W porównaniu do swoich konkurentów, firmy te wyróżniają się pozytywnie na rynku, a tym samym powinny korzystać z wyższych funduszy inwestycyjnych. 

Chcesz poznać szczegółowy zakres usług zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com