Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną

Certyfikaty BREEAM oraz LEED to systemy oceny jakości budynków, które stały się standardem dla wielu nowo wybudowanych nieruchomości w Europie i na świecie. Promują one zrównoważone i przyjazne środowisku budownictwo. Ważnym aspektem jest to, iż budynek spełniający wymagania certyfikacji BREEAM oraz LEED to nie tylko budynek ze zredukowanymi kosztami eksploatacji, ale także stwarzający środowisko wewnętrzne mające pozytywny wpływ na samopoczucie i produktywność pracowników. Ponadto, taki dokument powoduje wzrost wartości inwestycji w ujęciu ogólnoświatowym, a także stanowi zielony wizerunek obiektu.

 

Certyfikacja BREEAM

Firma TERMOCENT wykonuje badania potrzebne w procesie certyfikacji BREEAM:

BADANIE AKUSTYCZNE (HEA oraz POL)

Analizy akustyczne pozwalają na identyfikację źródeł hałasu przekraczającego dopuszczalny poziom, a także określają wymagany poziom wyciszenia danego źródła. Analizy i badania akustyczne prowadzone są przez specjalistów z tytułem doktora wibroakustyki i akustyki.

BADANIE SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ (MAN)

Wykonujemy testy szczelności powietrznej budynków drzwiami nawiewnymi (Blower Door Test) i tworzymy raport zgodny z obowiązującymi normami i certyfikacjami. Dzięki wykorzystaniu podczas badania kamery termowizyjnej lub generatorów dymu precyzyjnie lokalizujemy nieszczelności, a także doradzamy wykonanie niezbędnych poprawek.

BADANIA TERMOWIZYJNE

Kontrola wykonania elewacji na cele BREEAM wraz ze wskazaniem nieszczelności i doradztwem niezbędnych poprawek.

BADANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Pomiar lotnych związków organicznych (LZO) i formaldehyd odbywa się zgodnie z certyfikatem BREEAM przeważnie dla 3 pomieszczeń. Na podstawie pomierzonych wartości wykonujemy raport, a nasze pomiary dają Państwu gwarancję oznaczenia stężenia formaldehydu do 10 mikrogramów na m3.

ŚWIATŁO DZIENNE i WENTYLACJA NATURALNA

Analizy światła dziennego zgodnie ze standardem Visual Comfort – Daylight BREEAM HEA01.
Analiza wentylacji naturalnej zgodnie ze standardem Potential for Natural Ventilation BREEAM HEA 02.

Certyfikat BREEAM

System BREEAM opisuje standard najlepszych praktyk  w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania, a także użytkowania budynków. Wykorzystane miary opisujące właściwości reprezentują szeroką gamę kategorii i kryteriów, od energii aż po ekologię. Obejmują one między innymi: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transportową i wiele innych. Z punktu widzenia użytkownika z pewnością najcenniejszymi kategoriami są te obejmujące komfort użytkownika (dostęp do światła dziennego i widoku z okna, możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp do komunikacji publicznej, parkingi rowerowe czy miejsca do ładowania samochodów elektrycznych).

Kategorie systemu BREEAM

BREEAM opiera się na systemie oceniającym, przyznając punkty/kredyty, bazującym na badaniach naukowych i technologiach przez nie potwierdzonych. Schemat uwzględnia kryteria ogólne oraz kryteria dodatkowe, dopasowane do uwarunkowań poszczególnych krajów. Taki system ma za zadanie ustalić wspólny system oceny budynków z uwzględnieniem lokalizacji, a także lokalnych standardów. Według stopnia spełnienia kryteriów przyznaje się certyfikat na określonym poziomie (pass, good, very good, excellent bądź outstanding).

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym. Weryfikowany jest on na 2 etapach: etapie projektowania oraz etapie zakończenia inwestycji.

EU Taxonomy

EU Taxonomy opisuje ramy klasyfikacji ,,zielonej” działalności gospodarczej prowadzonej w Unii Europejskiej. Tworzy jasne ramy dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, dokładnie określając, kiedy firma lub przedsiębiorstwo działa w sposób przyjazny dla środowiska.  Nacisk kładziony jest na następujące sześć celów środowiskowych:

  • Dostosowanie do zmian klimatu
  • Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  • Łagodzenie zmian klimatu
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
  • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Aby zostać sklasyfikowanym jako zrównoważona działalność gospodarcza zgodnie z rozporządzeniem taksonomicznym UE, firma musi nie tylko przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego celu środowiskowego, ale także nie może naruszać pozostałych. W porównaniu do swoich konkurentów, firmy te wyróżniają się pozytywnie na rynku, a tym samym powinny korzystać z wyższych funduszy inwestycyjnych. 

Chcesz poznać szczegółowy zakres usług zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

LEED

Certyfikacja LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceny budynków, rozwijany przez U.S. Green Building Council, który ocenia wpływ na środowisko w kategoriach takich jak efektywność energetyczna, gospodarka wodna i materiały. Budynki mogą uzyskać różne poziomy certyfikacji, takie jak LEED Certified, Silver, Gold lub Platinum, w zależności od spełnienia określonych standardów, co promuje zrównoważony rozwój i świadome projektowanie.

LEED jest powszechnie stosowanym standardem w branży budowlanej dla projektów dążących do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i stworzenia zdrowych, efektywnych miejsc pracy i życia.

DGNB

System DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), czyli „Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego”, powstał w 2008 roku i w Polsce pojawił się we wrześniu 2016 roku. System ten wymaga minimalnej ilości lotnych związków organicznych oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Ocenia on budynki pod kątem ekologicznego wpływu, aspektów ekonomicznych, społeczno-kulturowych, technicznych oraz lokalizacji. Każde z tych kryteriów poddawane jest szczegółowym analizom, obejmującym m.in. zużycie zasobów, komfort użytkowników oraz adaptację budynku do warunków otoczenia. DGNB może być stosowany jako narzędzie certyfikacji jakości obiektów różnych funkcji.

FitWell i WELL

Fitwel i WELL to dwa z wiodących na świecie systemy certyfikacji budynków i przestrzeni, które dążą do promowania zdrowego stylu życia poprzez projektowanie i budowę budynków, które sprzyjają fizycznemu i psychicznemu zdrowiu użytkowników.

Pierwszy z nich to system oceny zdrowia i dobrostanu w budynkach, opracowany przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i United States General Services Administration (GSA) w Stanach Zjednoczonych. Ocena skupia się na różnych aspektach zdrowia, takich jak aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, stres, jakość snu i zdrowie psychiczne. Natomiast WELL Building Standard to system certyfikacji budynków, opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI).

WELL koncentruje się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkowników poprzez uwzględnienie różnych czynników, takich jak jakość powietrza, woda, światło, żywienie, aktywność fizyczna, komfort termiczny, dźwięk, zdrowie psychiczne i emocjonalne oraz innowacje. Budynki certyfikowane przez WELL muszą spełnić surowe standardy w tych obszarach, aby zapewnić optymalne warunki dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców.

HQE

System HQE (Haute Qualité Environnementale), czyli Wysoka Jakość Środowiska, to francuski system certyfikacji budynków, który zadebiutował w Polsce w 2015 roku. Jest on uznawany za międzynarodowy standard zarządzania jakością środowiska w budownictwie.

Kryteria oceny obejmują wpływ budynku na środowisko, jakość materiałów, efektywność energetyczną, komfort użytkowników oraz samowystarczalność energetyczną i wodną. System ten może być stosowany we wszystkich rodzajach budynków, zarówno w fazie projektowania, modernizacji, jak i eksploatacji, oraz jest dostosowany do różnych klimatów i metod budowlanych.

GBS

Oprócz międzynarodowych standardów, istnieje także polski system Green Building Standard (GBS), stworzony przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, GBS promuje wysoką jakość środowiska w obiektach, skupiając się głównie na efektywności energetycznej.

Kryteria oceny obejmują m.in. komfort cieplny, jakość powietrza i akustykę, zużycie energii oraz komfort wizualny. System ten jest przeznaczony głównie do oceny nowopowstających budynków, ale dla istniejących obiektów opracowano system GBSA, który potwierdza osiągnięcie założonych efektów w trakcie eksploatacji. Obecnie GBS jest stosowany głównie w ocenie budynków biurowych.

Chcesz poznać szczegółowy zakres usług zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com