Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę indywidualną
Termowizja obniżenie kosztów eksploatacji

Myśląc o badaniu termowizyjnym zazwyczaj mamy na myśli kontrolę strat ciepła z budynku w okresie zimowym. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że produkcja ciepła jest znacznie tańsza od produkcji chłodu.

Szczególnie odczuwalne jest to latem, gdy ze względu na wysokie temperatury klimatyzacje pracują intensywniej. Warto więc ustalić potencjalne korzyści związane z poprawą izolacyjności oraz szczelności nie tylko hal chłodniczych, lecz także budynków klimatyzowanych.

Badanie termowizyjne chłodni i mroźni

Normy temperatur dotyczących chłodni i mroźni są bardzo restrykcyjne, co wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich właściwości przechowywanych w tych pomieszczeniach surowców, towarów i produktów. Wyróżnia się zatem:

  • pomieszczenia chłodnicze o temp. od 0°C do 5°C (np. magazyny większości świeżych owoców i warzyw),
  • zamrażarki o temp. od -12°С do -18°С (np. magazyny nabiału i niektórych mięs),
  • mroźnie, czyli magazyny głębokiego mrożenia, w których istnieje obowiązek utrzymywania temp. od -26 °С do -30 °С (przechowywane są tutaj m.in. ryby, ale także produkty z poprzednich kategorii, schładzane w celu wydłużenia terminu przydatności do spożycia).

Sztuczne wytworzenie takich temperatur – od 0°C do nawet -30 °С, wymaga dużych nakładów energetycznych i już samo w sobie jest procesem dość kosztownym. Tym bardziej niepożądane są wszelkie straty energii, wynikające z nieergonomicznego chłodzenia. Badanie termowizyjne mroźni i chłodni pozwala na zweryfikowanie poziomu szczelności instalacji oraz na ewentualne zaproponowanie skutecznych środków zaradczych.

Termowizyjne badanie chłodni – na czym polega?

Badanie termowizyjne obiektów kubaturowych, w tym chłodni i mroźni, przebiega podobnie jak w przypadku obiektów użyteczności publicznej czy domów mieszkalnych. Najpierw niezbędna jest analiza bryły i pomieszczeń, dająca osobom przeprowadzającym badanie wstępny obraz obiektu podlegającego testom. Technicy wykonują tam następnie przegląd za pomocą kamery termowizyjnej, rejestrującej obraz w podczerwieni i zapisującej go w postaci stopklatek – termogramów.

Widać na nich wyraźnie chłodniejsze i cieplejsze miejsca – ale na tym praca specjalistów się nie kończy. Przychodzi czas na skalkulowanie poziomu strat chłodu i zweryfikowanie, czy jest on na poziomie dopuszczalnej normy (nawet pomieszczenia próżniowe nie funkcjonują na zasadzie próżni idealnej, co oznacza, że straty zawsze będą występować). Jeśli jednak chłodu ucieka więcej, niż wynikałoby to z założeń technicznych budynku i rachunku ekonomicznego, należy podjąć odpowiednie działania.

Termowizja chłodni i budynków klimatyzowanych – dlaczego warto?

Wszelkie potrzebne informacje można uzyskać dzięki doradztwu technicznemu na podstawie badania termowizyjnego i testu szczelności powietrznej chłodni, mroźni lub budynków klimatyzowanych.

Nadmierna produkcja chłodu jest spowodowana występowaniem wad w izolacji termicznej. Badanie termowizyjne pozwala przedsięwziąć działania zmierzające do ich eliminacji, umożliwiając obniżenie kosztów związanych z eksploatacją urządzeń. Kompleksowa kontrola przy zastosowaniu kamery termowizyjnej pozwala na dokładną lokalizację miejsc, w których występują nieszczelności.

Jak przygotować chłodnię lub mroźnię do badania termowizyjnego?

Firma przeprowadzająca termowizję zapowiada swój przyjazd w dowolnych warunkach pory dnia i temperatury? Lepiej od razu podziękuj za usługę. Dla TERMOCENT liczy się nie tylko ilość wykonanych pomiarów, ale przede wszystkim ich jakość. Inaczej wyniki są niewiarygodne i nie przekładają się na realne korzyści dla klienta.

Przede wszystkim istotna jest pora roku i baczne śledzenie prognoz pogody – aby test zwrócił miarodajne dane, różnica temperatur między pomieszczeniem a otoczeniem musi wynosić 15-20°C. Przeprowadza się je w pochmurny dzień, aby słońce nagrzewające ściany chłodni nie przekłamywało badań (chyba że pomieszczenie znajduje się wewnątrz struktur budynku i czynnik ten nie ma znaczenia). Podczas badania wszystkie urządzenia powinny pracować standardowo.

Niwelowanie strat chłodu w chłodni i mroźni

Najczęściej do nadprogramowych strat chłodu dochodzi w miejscu połączenia płyt, z których zbudowane są pomieszczenia chłodni przemysłowych. Obecnie są to najczęściej płyty warstwowe, których rdzeń stanowi pianka poliuretanowa. Jej cechą charakterystyczną, stanowiącą powód wykorzystywania jej do podobnych zastosowań, jest bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, ale także niekurczliwość i żywotność na poziomie kilkudziesięciu lat. Same płyty są więc materiałem niemal idealnym – skąd zatem biorą się straty chłodu?

Najczęściej w grę wchodzi po prostu czynnik ludzki, czyli nieprecyzyjne ich połączenie. Przez szczeliny chłód może uciekać do otoczenia albo też odwrotnie – do wnętrza mroźni czy chłodni przedostaje się ciepłe powietrze z zewnątrz. Aby zachować pożądaną temperaturę, urządzenia chłodnicze muszą pracować intensywniej, pobierając więcej energii. Dla środowiska oznacza to szybsze zużywanie paliwa i zanieczyszczenie, dla firmy – większe rachunki za prąd. Termowizja jest badaniem nieodzownym dla zweryfikowania, czy nadmierne straty faktycznie mają miejsce, zlokalizowania ich źródła oraz dokonania niezbędnych napraw lub usprawnień.

Test szczelności budynków klimatyzowanych i chłodni

W budynkach wielkopowierzchniowych takich ja chłodnie i klimatyzowane hale  wysoka szczelność jest szczególnie istotna. Najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym wykrycie nieszczelności jest wykonanie badania blower door test (badanie szczelności budynku), podczas którego wytwarzane jest podciśnienie lub nadciśnienie. Dzięki wymuszeniu pożądanej różnicy ciśnień zyskujemy pewność, że wykryjemy wszystkie nieszczelności powietrzne w budynku, bez względu na bieżące warunki pogodowe!

Poprzez wykonanie badania szczelności budynku drzwiami nawiewnymi z jednoczesnym zastosowaniem kamery termowizyjnej wskażemy i doradzimy jak naprawić ewentualne defekty. W rezultacie zmniejszą się zbyt duże straty wytwarzanego chłodu.

Sposób poprawnego wykonania badania określa norma PN-EN 13187. Oferujemy również doradztwo techniczne w zakresie potrzeby naprawy po wykonaniu badania.

Zapytaj o więcej:

Zadzwoń 530 105 398 lub napisz kontakt@termocent.com

Badanie termowizyjne chłodni wykazujące liczne przecieki powietrza.
Badanie termowizyjne chłodni wykazujące liczne przecieki powietrza.